Usługi księgowe dla firm

Biuro rachunkowe Financial Matter zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie uproszczonej księgowości, a także prowadzenia kadr i płac. Stacjonarna siedziba naszej firmy znajduje się na terenie Poznania, lecz świadczymy usługi na rzecz mikroprzedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Swoje działania opieramy na wieloletnim doświadczeniu zawodowym oraz posiadanym przez personel kwalifikacjom, rozeznaniu pod kątem aktualnych, dynamicznie zmieniających się przepisów prawa, a skuteczną kooperację z Klientami gwarantuje indywidualne podejście do potrzeb danej jednostki, a także możliwość nieograniczonego kontaktu w formie pisemnej, telefonicznej, bądź w ramach bezpośredniego spotkania w biurze.

Szczególny nacisk kładziemy na długofalowe współprace, przynoszące obopólne korzyści, a podmioty znajdujące się pod naszymi skrzydłami mogą liczyć ponadto na priorytetowe podejście i specjalne oferty współpracy w zakresie pozostałych świadczonych przez nas usług, jak: pożyczki unijne, dotacje i dofinansowania, kredyt bankowy, leasing, czy faktoring

Zakres usług księgowych - oferta Financial Matter


Projekt bez tytułu (20)

Uproszczona księgowość

Bazę i nieodłączny element naszej usługi stanowi prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bądź ewidencji przychodów - w zależności od formy stosowanej przez Klienta. Przesłane w formie skanu lub przesyłki pocztowej/kurierskiej, bądź dostarczone osobiście do siedziby biura dokumenty księgujemy w oparciu o aktualne przepisy prawa, co ogranicza do minimum ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w przypadku kontroli skarbowej. Regularnie przygotowujemy również podsumowanie wyników finansowych firmy narastająco od początku roku, bądź za wskazany okres.
Projekt bez tytułu (23)

Kadry i płace

Niezależnie od formy zatrudnienia pracownika w firmie - prowadzimy kompleksową obsługę kadrowo-płacową, włącznie ze sporządzaniem niezbędnych dokumentów - w tym umów, wypowiedzeń i deklaracji przekazywanych instytucjom publicznoprawnym, wyliczaniem narzutów od wynagrodzeń, obsługą PPK, prowadzeniem ewidencji urlopowej i teczek osobowych pracowników, a także dodatkowymi usługami kadrowo-płacowymi w zależności od zapotrzebowania naszego partnera biznesowego
Projekt bez tytułu (22)

Ewidencja środków trwałych

W przypadku posiadania przez firmę rzeczowego majątku trwałego (w tym nieruchomości, maszyn, urządzeń, pojazdów) - zajmujemy się prowadzeniem ewidencji środków trwałych (i/lub wartości niematerialnych i prawnych), co umożliwia uwzględnienie w kosztach odpisów amortyzacyjnych, a także wydatków eksploatacyjnych. Dbamy o to, aby ewidencja prowadzona była zgodnie z określonymi normami.
Projekt bez tytułu (21)

Deklaracje ZUS/US

W pierwszej kolejności przygotowujemy niezbędne dokumenty oraz instrukcję złożenia wniosku o udzielenie nam pełnomocnictwa ZUS/US. Po zaakceptowaniu wniosku przez instytucje jesteśmy w stanie składać wszelkiego rodzaju deklaracje bezpośrednio do Państwowych jednostek publicznoprawnych - włącznie ze składanymi comiesięcznie deklaracjami ZUS DRA / RCA (w przypadku pracowników), czy deklaracjami JPK_VAT.
Projekt bez tytułu (24)

Zeznania podatkowe PIT

W zależności od prowadzonej formy księgowości i zastosowanej formy opodatkowania - przedsiębiorcy dokonują rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym składając różne deklaracje. Niezależnie od dokonanego wyboru - zajmujemy się wypełnieniem gotowego do złożenia dokumentu, a w trakcie roku podatkowego - comiesięcznie informujemy o należnych do uiszczenia zaliczek. Rozliczamy również zeznania podatkowe dla pracowników.
Projekt bez tytułu (25)

Archiwizacja dokumentów

Część naszych Klientów preferuje samodzielne przechowywanie faktur i pozostałych dokumentów finansowych, przesyłając nam comiesięcznie stosowne skany. Odbiorcom skłaniającym się ku formie dostarczania dokumentów bezpośrednio do siedziby naszego biura, bądź doręczania ich za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej - oferujemy usługę archiwizacji dokumentów - przez okres 5 lat, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.
Projekt bez tytułu (26)

Bezpłatne konsultacje z księgowym

Jedną z osi priorytetowych naszej działalności stanowi swobodny przepływ informacji z Klientem. Świadcząc usługi księgowe zobowiązujemy się do nielimitowanego udzielania konsultacji o zakresie tematycznym zbieżnym z wątkiem przedstawionym bezpośrednio przez Klienta. Odbiorcom, którzy dopiero zakładają swoją działalność (niezależnie od okresu, w którym powstaje firma), jak i istniejącym podmiotom (na początku stycznia) dedykujemy z kolei analizę opłacalności poszczególnych form opodatkowania, która może przynieść wymierne korzyści i zminimalizować poziom opłacanych podatków.
Projekt bez tytułu (27)

Pozostałe usługi księgowe

Bazując na naszym know-how oraz chęci świadczenia kompleksowej i wysokojakościowej usługi - dążymy do tego, aby miała ona charakter elastyczny i odpowiadała na potrzeby różnych grup Klientów. Sami w miarę możliwości staramy się ponadto wychodzić z własną inicjatywą i przedstawiać własne wnioski, które mogą wnieść wartość dodaną do prowadzonego przez naszego partnera Przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak przedstawiony powyżej zakres usług nie odpowiada w pełni Twoim oczekiwaniom - zachęcamy do bezpośredniego kontaktu i przedstawienia własnej wizji współpracy.

Problemy księgowe wyrażane przez przedsiębiorców

W trakcie dotychczasowych działań z naszymi Klientami zidentyfikowaliśmy szereg stresogennych czynników związanych z prowadzeniem księgowości. Nasza oferta dostosowana jest w taki sposób, aby eliminowała ryzyko zaistnienia niniejszych okoliczności.

(Lista rozwijana) - zidentyfikowane problemy księgowe przedsiębiorców

1Dynamicznie zmieniające się przepisy podatkowe
Kwestia zmian przepisów zaburzających dotychczasową strukturę przedsiębiorstw pod kątem rachunkowości uwydatniła się szczególnie po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu, który przyniósł szereg reform, zaś kolejna seria zmian wdrożona jeszcze w połowie 2022 roku, jak i na początku 2023 - mogła skutecznie zniechęcić przedsiębiorców do prowadzenia księgowości na własną rękę. Nasz zespół regularnie analizuje przepisy prawne, zamieszczając niekiedy podsumowanie najważniejszych informacji na Blogu, a także wysyłając stosowne wiadomości mailowe do Klientów. Minimalizuje to ryzyko wystąpienia nieprawidłowości i błędnego ujęcia zapisów księgowych z naszej strony.
2Utrudniony kontakt z osobą odpowiedzialną za prowadzenie księgowości
Nasi doradcy wykazują dyspozycyjność we wszystkie dni robocze, a w razie chwilowej niedyspozycji - delegujemy do kontaktu inną osobę, która będzie w stanie omówić interesujące Klienta zagadnienie. Dostępni jesteśmy zarówno w naszej stacjonarnej placówce, jak i pod numerami telefonu oraz adresami mailowymi określonymi w umowie.
3Nieterminowe informacje o wysokości comiesięcznych opłat publicznoprawnych
Do comiesięcznych informacji na temat opłat publicznoprawnych za dany miesiąc należą chociażby opłaty ZUS, zaliczki na podatek dochodowy, czy VAT. Kwestie te należy uregulować do 20/25 dnia kolejnego miesiąca. Mając świadomość jak istotny jest to czynnik - stosowne informacje o wysokości opłat wysyłamy nie później, niż 5 dni roboczych przed terminem zapłaty, tak aby proces płatności mógł odbyć się w komfortowych warunkach i dostępny pozostawał czas na naniesienie ewentualnych korekt, bądź poprawek.
4Naliczanie dodatkowych opłat za poszczególne usługi księgowe
Przedstawiony przez nas cennik oraz informacje przekazane Klientowi określają zakres płatnych usług. Uwzględnia on ilość przesyłanych dokumentów, dzięki czemu odbiorcy mogą samodzielnie oszacować jaki będzie pułap wzrostu, bądź spadku kosztów obsługi księgowej w przypadku spadku, bądź wzrostu ilości generowanych operacji gospodarczych.
5Odmowa wydania podsumowania wygenerowanych wyników finansowych, bądź wydłużony termin pozyskania dokumentacji
Dokumenty źródłowe potwierdzające pułap wygenerowanych przychodów, kosztów i dochodu firmy za dany okres sprawozdawczy istotny jest chociażby w trakcie procesu pozyskiwania instrumentów finansowych jak pożyczki, kredyty, leasingi, czy dotacje. Dzięki usystematyzowanemu procesowi księgowania dokumentów wygenerowanie tego rodzaju pliku nie kosztuje nas wysokich nakładów pracy, dzięki czemu w przeważającej ilości przypadków jesteśmy w stanie dokonać tego jeszcze tego samego dnia, co data wpłynięcia ów zapytania od Klienta.
6Mnogość przedsiębiorstw odpowiedzialnych za obsługę finansową firmy
Finanse przedsiębiorstw są szerokim pojęciem, który nie zamyka się wyłącznie w obrębie księgowości, kadr i płac. Poza prowadzeniem biura rachunkowego zajmujemy się również pozyskiwaniem instrumentów finansowych i jako kancelaria finansowa jesteśmy w stanie obsłużyć Klienta na wielu płaszczyznach, co niesie korzyści nie tylko pod względem cenowym, ale również umożliwia zaoszczędzenie czasu i wykonania jednego telefonu, zamiast nawiązania próby kontaktu z kilkoma podmiotami.
7Nieklarowne instrukcje w zakresie złożenia deklaracji / wniosków / dokonywania płatności
Dla znacznej większości spośród naszych Klientów rachunkowość nie stanowi płaszczyzny prowadzonej działalności, przez co związane z nią pojęcia mogą wydawać się obce i na pierwszy rzut oka - niezrozumiałe. W przypadku złożenia deklaracji do danego Urzędu, bądź potrzeby załatwienia innej sprawy obejmującej sferę księgowości - przekazywane przez nas instrukcje jasno i klarownie określają wytyczne. W przypadku zaistnienia dalszych uwag, bądź wątpliwości ze strony Klienta - pozostajemy otwarci na doprecyzowanie ów treści.
8Nieakceptowalny okres wypowiedzenia współpracy
Część biur księgowych w ramach zawieranych umów stosuje kilkumiesięczne okresy wypowiedzenia, co w przypadku niesatysfakcjonującego przebiegu współpracy może stanowić problem dla przedsiębiorcy i narazić go na dodatkowe koszty. W naszym przypadku wypowiedzenie umowy wynosi od 30 dni. Podstawę obustronnego zadowolenia ze współpracy stanowi dla nas bowiem obopólna chęć kontynuacji współpracy.

Dlaczego warto skorzystać z usług Financial Matter?

  • Comiesięczna wysyłka informacji o bieżących wynikach finansowych firmy za dany okres (razem z wysokością naliczonych opłat publicznoprawnych) - umożliwia to przedsiębiorcy efektywne zaplanowanie dalszych działań i przygotowanie się na ewentualny wzrost kosztów (np. w wyniku przekroczenia danego progu podatkowego)
  • Dokonywania corocznie (a także przy rozpoczęciu działalności w przypadku powstających firm) analiza pod kątem utrzymania, bądź zmiany opłacalności formy opodatkowania
  • Wysoki poziom komunikacji i dyspozycyjności oraz mnogość dostępnych form kontaktu (poza spotkaniami stacjonarnymi, rozmowami, telefonicznymi i korespondencją mailową - możliwe również odbycie spotkania on-line z kamerką)
  • Podpowiedzi w zakresie optymalizacji podatkowej, w tym posiadania statusu podatnika VAT (jeśli dotyczy), wyboru metody kasowej, a także możliwość przeprowadzenia indywidualnych konsultacji
  • Konsekwentne przestrzeganie terminów oraz zapisów określonych w umowie, a także stały re-search pod kątem zmian podatkowych i informowanie Klientów o najważniejszych reformach
  • Posiadanie ubezpieczenia dla biur rachunkowych, co gwarantuje bezpieczeństwo z punktu widzenia Klientów
  • Okazywanie kompletu dokumentacji i przygotowanie Klienta do audytu w przypadku wystąpienia kontroli skarbowej
  • Dywersyfikacja świadczonych usług (księgowość, kadry, płace, obsługa procesów bankowych i unijnych, finansowanie przedsiębiorstw), a także współpraca z pozostałymi podmiotami działającymi na rynku finansowym

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI