Na czym polega doradztwo podatkowe?

Doradztwo podatkowe dedykowane przedsiębiorcom i osobom indywidualnym jest usługą, w ramach której specjaliści pomagają zrozumieć, poprawnie interpretować oraz skutecznie zarządzać aspektami podatkowymi. W świetle dynamicznie zmieniających się przepisów prawnych jest to płaszczyzna, na którą należy zwrócić szczególną uwagę - zwłaszcza biorąc pod uwagę potencjalne sankcje wynikające z niedotrzymania obowiązków podatkowych. Konsultacje w niniejszym zakresie mogą obejmować również praktyczne wskazówki w zakresie optymalizacji podatkowej i sposobów na obniżenie wydatków publicznoprawnych, a także doradztwo obejmujące kwestie takie jak:

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • Podatek od towarów i usług (VAT)
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
 • Podatek od nieruchomości
 • Cło i akcyza
 • Pozostałe podatki

Nasza kancelaria współpracuje z doświadczonymi, wyspecjalizowanymi w dziedzinie podatków firmowych ekspertami. Zapewniamy możliwość odbycia szybkich konsultacji, a także kompleksowej - długoterminowej obsługi.

Doradztwo podatkowe - dla kogo?

Usługę doradztwa podatkowego dedykujemy:

 • Aktywnym przedsiębiorcom
 • Osobom fizycznym zamierzającym uruchomić własny biznes
 • Osobom indywidualnym, nieprowadzącym działalności gospodarczej

Doradztwo podatkowe - usługa Financial Matter

Doświadczeni eksperci, z którymi współpracujemy - świadczą kompleksowy zakres usług w zakresie doradztwa podatkowego, w tym:

 • Pomoc w ustaleniu optymalnej formy opodatkowania
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej
 • Wsparcie w procesie przekształcenia/połączenia/podziału/restrukturyzacji/sprzedaży firmy
 • Reprezentowanie klientów w sporach z organami podatkowymi
 • Indywidualne konsultacje podatkowe w wybranym przez Klienta zakresie
 • Audyt podatkowy - weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych w firmie
 • Analiza zawartych umów pod kątem potencjalnych skutków podatkowych
 • Pozostałe kwestie dotyczące prawa podatkowego

Doradztwo podatkowe - proces obsługi Financial Matter

Wkrótce (...)

Doradztwo podatkowe - cennik

Wkrótce (...)