Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z LGD.

Lokalne Grupy Działania (LGD) to swego rodzaju organizacje partnerstwa terytorialnego, zorientowane na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), wynikającej oraz finansowanej ze środków Unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Jednym z głównych założeń wspomnianej strategii, jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, wspierany poprzez organizację licznych programów umożliwiających między innymi pozyskanie dotacji na otwarcie firmy, tudzież dofinansowanie na rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

Dotacje na otwarcie firmy 2023

Liczne grono grup LGD ogłasza otrzymanie dodatkowych środków finansowych z Urzędów Marszałkowskich, które przeznaczone zostaną przede wszystkim na zwiększenie liczby nowopowstałych działalności gospodarczych, ale również na rozwój już istniejących biznesów. Dofinansowanie na otwarcie firmy mogą otrzymać przyszli przedsiębiorcy zamieszkujący obszar poszczególnych LGD. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące możliwości, wymogów i założeń związanych z prowadzonymi naborami wniosków.

Warunki otrzymania dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach LGD - najważniejsze informacje.

Zobowiązania wynikające z otrzymania dotacji na otwarcie firmy

 • Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez 2 lata liczone od daty wypłaty płatności końcowej.
 • Zgłoszenie podmiotu do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego (podleganie ubezpieczeniu przez 2 lata.
 • Utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy (również samozatrudnienie) lub zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę (utrzymanie tego miejsca przez 2 lata).
 • Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienie trwałości operacji przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
 • Beneficjent zobowiązuje się do realizowania operacji zgodnie z biznesplanem oraz do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

Jak pozyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w ramach naborów LGD

Przede wszystkim należy zweryfikować, czy na terenie zamieszkiwanej gminy prowadzony jest nabór. Dokonać tego można wyszukując właściwe dla swojej lokalizacji LGD na stronie:  https://bit.ly/3IcwUa

W kolejnym kroku należy zweryfikować kryteria formalne wynikające z ogłoszenia o naborze oraz zapoznać się z ogólnymi warunkami przyznawania pomocy publicznej. Jeżeli jako potencjalny beneficjent spełniasz warunki formalne, w kolejnym kroku powinieneś przeanalizować planowany przez siebie projekt, w kontekście tzw. kryteriów wyboru projektów. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Wygrywają te projekty, które otrzymają najwyższą ocenę punktową oraz spełnią wszelkie warunki formalne.

Jeżeli w wyniku tak przeprowadzonej oceny uznasz, że zarówno Ty jako przyszły beneficjent, jak i planowany przez Ciebie projekt, spełniacie wszelkie wymogi formalne, a dodatkowo wpisujecie się w kryteria wyboru projektów - zapoznać się z dokumentacją konkursową.

Do głównych, kluczowych dokumentów z którymi przyjdzie  Ci się 'mierzyć', należy Wniosek o przyznanie pomocy oraz Biznesplan. To przede wszystkim od nich zależy prawdopodobieństwo końcowego sukcesu. Jeżeli Twoje działania przyniosą pożądany efekt, a Twój projekt zostanie wyłoniony do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie działalności - podpiszesz umowę inwestycyjną, wypełnisz początkowe warunki wymagane do wypłaty pierwszej transzy i rozpoczniesz swój biznes. Po zrealizowaniu wynikających z umowy oraz biznesplanu założeń, składasz wniosek o płatność 2 transzy, czyli refundacji poniesionych kosztów sięgającej 20% całkowitej kwoty dofinansowania dla firmy. Pamiętaj, że równie istotnym co pozyskanie dotacji na otwarcie firmy, jest jej poprawne i skuteczne rozliczenie, które uchroni Cię przed koniecznością zwrócenia otrzymanych środków.

Dofinansowanie na otwarcie firmy z FINANCIAL MATTER

Pozyskanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności to w ocenie większości klientów, proces złożony i wymagający, który narzuca na potencjalnych beneficjentów szereg wymogów i formalności oraz wiąże się z posiadaniem dużej dawki cierpliwości i samozaparcia. Często trzeba posiadać również albo być gotowym do wejścia w posiadania sporej dawki wiedzy, czy to z zakresu funkcjonowania szeroko rozumianych funduszy europejskich i pomocy publicznej, czy też z zakresu tworzenia wysoko ocenianych i skutecznych biznesplanów. Wychodząc na przeciw potrzeb naszych obecnych oraz przyszłych klientów, oferujemy kompleksową obsługę w zakresie pozyskania oraz rozliczenia dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Na co składa się usługa?

 • Weryfikacja wymogów formalnych ubiegania się o pozyskanie dotacji. (w ramach konsultacji)
 • Weryfikacja planowanego projektu oraz prognoza punktowa projektu przez pryzmat kryteriów merytorycznych i punktowanych. Ustalenie szacunkowej punktacji. (w ramach konsultacji)
 • Podpowiedzi i wskazówki zorientowane na opracowanie atrakcyjnej koncepcji projektu, zwiększającej szanse na uzyskanie możliwie wysokiej oceny punktowej, a tym samym przyznanie dofinansowania. 
 • Wytyczne w zakresie koniecznych do skompletowania dokumentów i informacji.
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami.
 • Przygotowanie prognoz finansowych / modelu finansowego.
 • Nadzór nad procesem pozyskiwania dotacji, wsparcie w uzupełnianiu ewentualnych braków oraz wyjaśnień w tracie oceny wniosku o dofinansowanie. Reprezentowanie przed Instytucją prowadzącą nabór.
 • Pomoc przy skutecznym wnioskowaniu o płatność oraz rozliczaniu dotacji (osobna usługa)

Poziom oraz sposób wynagradzania.

Koszty kompleksowej obsługi procesu pozyskania dofinansowania uzależnione są od wielkości projektu, stopnia skomplikowania oraz złożoności. Indywidualna propozycja zostanie przedstawiona po przeprowadzeniu analizy wstępnej. Szacunkowe widełki kosztów obsługi procesu wyglądają następująco:

 • KONSULTACJA:  250 zł (godzinna konsultacja telefoniczna lub w formie wideorozmowy)
 • OPŁATA POCZĄTKOWA:  2000 - 2500 zł (płatne po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem pracy nad dokumentacją)
 • SUCCESS FEE: 6% - 8% od kwoty pozyskanego dofinansowania (płatne tylko w przypadku sukcesu, po ogłoszeniu listy wniosków wybranych do dotacji, na której znajdzie się Państwa projekt)

Od czego zacząć?

ZAKRES KONSULTACJI:

 • weryfikacja warunków formalnych pozyskania dofinansowania z LGD,
 • weryfikacja zgodności planowanego projektu z LSR (Lokalną Strategią Rozwoju),
 • weryfikacja kryteriów merytorycznych - punktowanych, obowiązujących w danym LGD, wraz z dokonaniem prognozy punktacji,
 • weryfikacja szans na pozyskanie dofinansowania w odniesieniu do 2 ostatnich archiwalnych naborów (sprawdzamy czy z prognozowaną liczbą punktów projekt uzyskał by dofinansowanie w poprzednich naborach),
 • podpowiedzi i wskazówki zorientowane na uzyskanie najwyższej możliwej punktacji,

Sprawdź również:

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z dostępnymi dotacjami i instrumentami unijnymi,
a także dostawać powiadomienia o nowych, wartościowych wpisach na Blogu?

Zapisz się do newslettera!