Leasing – na czym polega?

To stosunkowo młoda, ale bardzo dynamicznie rozwijająca się oraz zyskująca rzeszę zwolenników - forma finansowania środków trwałych.  Na czym właściwie polega leasing? Otóż leasing łączy w sobie elementy kredytu i dzierżawy. Jako leasingobiorca, korzystasz z danego środka trwałego w pełnym zakresie, w zgodzie z warunkami określonymi w umowie leasingu. Technicznie natomiast, w czasie trwania umowy leasingu dany przedmiot nie staje się Twoją własnością. Nie ciąży na Tobie obowiązek wciągnięcia leasingowanego środka trwałego do ewidencji, ani obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych (dotyczy leasingu operacyjnego). Po zakończeniu umowy masz oczywistą możliwość wykupienia ów przedmiotu, za cenę pierwotnie ustaloną.

Jedną z istotnych przewag tej formy finansowania jest znacznie prostszy proces ubiegania się o finansowanie leasingiem, w stosunku do klasycznego firmowego kredytu bankowego. W wielu przypadkach zaciągnięcie leasingu operacyjnego będzie możliwie dla nowopowstałych firm, które dopiero stawiają pierwsze rynkowe kroki. Dodatkowo, firmy leasingowe odznaczają się bardziej elastycznym podejściem do zdolności finansowej oraz jakości historii kredytowej BIK – leasingobiorcy.

Ważnym elementem oddziałującym na wysoką opłacalność prezentowanego rozwiązania, jest tzw. efekt tarczy podatkowej. Leasing, w szczególności operacyjny, pozwala na dodatkową optymalizację podatkową, pozwalając w wielu przypadkach uwzględnić koszty przedsięwzięcia w krótszym okresie czasu, niż miałoby to miejsce  dokonując klasycznej amortyzacji.

Wyróżniamy dwie klasyczne formy leasingu – leasing operacyjny (ten zdecydowanie bardziej popularny) oraz leasing finansowy. Podstawowe różnice:

Leasing krok po kroku – jak wygląda współpraca z doradcą leasingowym?

Na początku jest pomysł. Planujesz zakup samochodu, nowej maszyny lub nosisz się z zamiarem wykorzystania w działalności gospodarczej bardziej nowoczesnych urządzeń. Jakie kroki podjąć?