Czym są kadry i płace?

Termin kadr i płac odnosi się do kompletu czynności wykonywanych w ramach rozliczenia pracowników zatrudnionych w firmie. Aktualne przepisy prawa pracy, podatkowe oraz ubezpieczeniowe nakładają na pracodawców szereg obowiązków. Prawidłowe zarządzanie procesem i powierzenie tej funkcji specjalistom niesie za sobą gwarancję uniknięcia potencjalnych nieprawidłowości.

Financial Matter zajmuje się kompleksową obsługą kadrowo-płacową. Nasi pracownicy posiadający ponad 10letnie doświadczenie w branży z powodzeniem realizują działania dla kadry pracowniczej Klientów - w tym osób zatrudnionych na podstawie:

- B2B (wsparcie współpracującej firmy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej)

- Umowy o pracę

- Umowy zlecenie

- Umowy o dzieło

Kadry i płace - dla kogo?

Zachęcamy do skorzystania z naszej obsługi kadrowo-płacowej, jeżeli jesteś:

 • Przedsiębiorcą zatrudniającym pracowników
 • Przedsiębiorcą zamierzającym utworzyć nowe stanowiska pracy

Kadry i płace - usługa Financial Matter

Nasz zespół świadczy usługę kompleksowej obsługi w zakresie kadr i płac, obejmującej:

 • Sporządzanie listy płac pracowników
 • Obliczenie wysokości składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy
 • Przygotowywanie i wysyłka deklaracji ZUS/US
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • Ustalanie wymiaru urlopów i prowadzenie kart urlopowych
 • Przygotowywanie wzorów dokumentów (umów, pełnomocnictw, ewidencji czasu pracy pracowników, skierowań na badania lekarskie)
 • Bieżące przekazywanie informacji o terminach rozliczeniowych i wymaganych działaniach
 • Obsługa PPK
 • Pozostałe czynności w zakresie kadr i płac - zgodne z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta

Kadry i płace - proces obsługi Financial Matter

1. Bezpłatna konsultacja - Omówienie Twojej indywidualnej sprawy w formie rozmowy telefonicznej, wideokonferencji, bądź stacjonarnej lub mailowo. Zaproponujemy Ci wówczas konkretne rozwiązania i dalsze wytyczne.

2. Podjęcie współpracy -Nawiązanie umowy regulującej zakres naszej współpracy po szczegółowym ustaleniu jej warunków.

3. Obsługa kadrowo-płacowa - Regularne świadczenie usług w zakresie objętym umową oraz regularne przekazywanie Tobie niezbędnych informacji w celu zachowania niezbędnych formalności i prawidłowego rozliczenia zatrudnionych pracowników.

Co zyskujesz decydując się na nasze usługi?

 • Swobodny kontakt - Pozostajemy do Twojej pozycji przez cały okres współpracy. Jesteśmy dyspozycyjni w dni robocze, a w przypadku ważnych spraw wymagających natychmiastowego działania - również w weekendy i święta. Forma kontaktu uzależniona jest od Twoich preferencji - kładziemy szczególny nacisk na swobodną formę przekazu i błyskawiczną odpowiedź zwrotną w celu rozwiązania bieżących problemów.
 • Terminowość - Z wyprzedzeniem przekazujemy informacje o płatnościach składek ZUS, a także podatku dochodowego, bądź innej dokumentacji wymaganej w poszczególnych procesach dotyczących obsługi pracowników. Zapobiegniesz dzięki temu opóźnieniom i potencjalnym odsetkom  z tego tytułu.
 • Doświadczenie - Nasze wieloletnie, skuteczne działania na rynku owocują specjalistyczną wiedzą i praktycznym umiejętnościom, co potwierdzają liczne pozytywne opinie. Dzięki temu nie musisz obawiać się kontroli organów publicznoprawnych - zadbamy o to, aby Twoje rozliczenia na płaszczyźnie kadr i płac były zgodne z obowiązującymi przepisami.

Bezpłatna konsultacja

Zatrudniasz już pracowników i szukasz partnera, który podejmie się kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej? Być może jesteś na etapie poszukiwania nowych członków personelu, bądź zastanawiasz się nad zasadnością podjęcia takiego kroku? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, w trakcie której omówimy interesujące Cię zagadnienia i zaproponujemy dalszy schemat działania.