Do czego służy biznesplan?

Biznesplan jest dokumentem odnoszącym się do planu rozwoju przedsiębiorstwa i dotyczyć może zarówno powstających działalności, jak i funkcjonujących już na rynku firm. Określa on cele, które jako przedsiębiorca zamierzasz osiągnąć, a także sposób ich realizacji. Sporządzenie biznesplanu pozwoli Ci uzyskać odpowiedź na pytania: "Czy mój pomysł na biznes ma realne szanse na powodzenia?" lub... "Czy warto podjąć się realizacji danej inwestycji?" Ponadto, przygotowanie tego dokumentu umożliwi Ci złożenie wniosku o przyznanie środków unijnych.

Napisanie kompletnego biznesplanu, spełniającego wymogi danego konkursu, jest czynnością czasochłonną i wymagającą posiadania specjalistycznej wiedzy. Zespół Financial Matter od lat z powodzeniem przygotowuje biznesplany dla klientów indywidualnych oraz biznesowych z różnych branż. Nasze doświadczenie w zakresie skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych jest gwarancją sporządzenia wysokojakościowego dokumentu, dostosowanego do Twojej wizji biznesu, a także do wytycznych stawianych przez komisję oceniającą.

Kto powinien przygotować biznesplan?

Usługę przygotowania biznesplanu dedykujemy dwóm grupom klientów:

 • Osoby indywidualne składające wniosek o udzielenie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej)

Złożenie wniosku o przyznanie finansowania na uruchomienie biznesu każdorazowo - zarówno w przypadku pożyczek unijnych, jak i dotacji - wiąże się z koniecznością przygotowania Biznesplanu, który w wyczerpujący sposób opisze charakter planowanej działalności. Mowa tu o takich programach jak:

 • Klienci biznesowi - aktualnie funkcjonujące na rynku firmy, niezależnie od formy prawnej

Część spośród konkursów dotacyjnych (a niekiedy również pożyczkowych) dedykowanych istniejącym firmom - wiąże się z koniecznością opracowania biznesplanu, odnoszącego się zarówno do założeń danego projektu, jak i ogółu prowadzonej działalności.

Dlaczego warto napisać biznesplan?

Oprócz tego, że biznesplan jest obowiązkowym dokumentem przy okazji wielu programów unijnych - stanowić może on cenne źródło wiedzy i inspiracji, którego przygotowanie przyniesie szereg pozostałych korzyści:

 • Dopracowanie wstępnie opracowanej koncepcji biznesowej
 • Zdefiniowanie kluczowych, operacyjnych obszarów działania firmy (segment klientów, konkurencja na rynku, strategia marketingowo-sprzedażowa)
 • Możliwość stałego monitorowania budżetu projektu i obliczenia jego zyskowności na bazie sporządzonych prognoz finansowych
 • Identyfikacja ryzyk oraz opracowanie strategii ich zarządzaniem, w celu minimalizacji potencjalnych negatywnych skutków czynników zagrożenia
 • Wyznaczenie planu działania i uporządkowanie poszczególnych etapów realizacji projektu, a tym samym - zwiększenie szans na jego powodzenie

Biznesplan - usługa Financial Matter

Nasza usługa obejmuje następujące działania:

 1. Weryfikacja wymogów formalnych ubiegania się o pozyskanie dotacji/pożyczki (etap wstępny, darmowy)
 2. Weryfikacja planowanego projektu i prognoza punktowa przez pryzmat kryteriów premiujących i merytorycznych względem wybranego konkursu (etap wstępny, darmowy)
 3. Podpowiedzi i wskazówki zorientowane na opracowanie atrakcyjnej koncepcji projektu, zwiększającej szanse na uzyskanie wysokiej oceny punktowej, a tym samym - otrzymania pozytywnej decyzji
 4. Wytyczne w zakresie koniecznych do pozyskania dokumentów i informacji (w celu opracowania przez nasz zespół kompletnego biznesplanu oraz innych wymaganych załączników)
 5. Przygotowanie biznesplanu, wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami konkursowymi
 6. Reprezentowanie Klienta przed instytucją prowadzącą nabór + nadzór nad procesem pozyskiwania dotacji/pożyczki - wsparcie w uzupełnianiu ewentualnych braków i wyjaśnień oraz aktualizacja wymaganych sekcji biznesplanu (lub innych załączników konkursowych)
 7. Pomoc przy złożeniu wniosku o płatność oraz rozliczeniu pozyskanych środków (w ramach osobnej usługi)

Biznesplan - współpraca z Financial Matter

Podjęcie współpracy z naszym zespołem niesie za sobą szereg korzyści, które wpłyną na Twoje zadowolenie i zwiększą szansę na uzyskanie pozytywnej decyzji ze strony instytucji:

 • Dobra komunikacja

Pozostajemy do Twojej dyspozycji w dni robocze od godziny 8:00 do 18:00, a w razie zaistnienia takiej potrzeby (np. nadchodzącego terminu złożenia dokumentacji) - również w weekendy i pozostałe dni wolne od pracy. Zadowolenia Klienta jest naszym priorytetem, stąd szczególny nacisk kładziemy na rzetelną obsługę procesu i spełnienie Twoich indywidualnych oczekiwań. Pozostajemy również elastyczni co do formy kontaktu - konsultacje możesz odbyć z nami w sposób telefoniczny, mailowy, poprzez wideokonferencję, bądź w formie stacjonarnej na terenie siedziby naszej firmy. Priorytetowo traktujemy aktualne procesy, stąd podejmując się z nami współpracy - możesz mieć pewność, że dołożymy wszelkich starań aby doprowadzić sprawę do szczęśliwego zakończenia tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. W ramach każdego procesu przydzielamy również indywidualnego eksperta, który będzie odpowiedzialny za Twoją kompleksową obsługę, dzięki czemu unikniesz przerzucania kontaktu pomiędzy poszczególnymi działami.

 • Spersonalizowany biznesplan

W sieci napotkać możesz szereg "gotowców", czyli biznesplanów możliwych do zakupu, wykonanych na bazie składanych w przeszłości projektów innych wnioskodawców. Taki sposób działania znacząco ogranicza Twoje szanse na uzyskanie finansowania, a w przypadku wykrycia takich nieprawidłowości przez komisję oceniającą lub pracowników instytucji - niweluje je do zera. Sporządzane przez nas biznesplany każdorazowo bazują na przekazanych przez Ciebie informacjach i wytycznych. Gotowy dokument odnosi się zatem stricte do Twojego biznesu, co sprawia że będziesz mógł wykorzystać go nie tylko w trakcie procesu, ale również po jego zakończeniu - w celu monitorowania postępów realizacji operacji i wyznaczania dalszej ścieżki rozwoju firmy.

 • Atrakcyjny sposób wynagrodzenia

Nasze wynagrodzenie w ramach świadczonej usługi podzielone jest na opłatę wstępną (należną po oszacowaniu szans na powodzenie procesu i podpisaniu umowy), a także część zasadniczą - wynagrodzenie za sukces (należne po uzyskaniu pozytywnej decyzji). Taka metodologia pozwala Ci zaoszczędzić poziom poniesionych wydatków na wstępnym etapie procesu, a jednocześnie stanowi gwarancję wysokiego zaangażowania z naszej strony oraz zobowiązuje nas do przygotowania dokumentacji w określonym terminie. Obie strony mają interes w tym, aby Twój biznesplan spotkał się z akceptacją, a wniosek zakwalifikował się na listę rankingową projektów podlegających wsparciu. Co istotne - w przypadku odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych lub błędów po naszej stronie - opłata początkowa jest w pełni zwracana. Jej wysokość (podobnie jak procentowy pułap wynagrodzenia za sukces) ustalany jest po przeprowadzeniu analizy szczegółowej i wyborze konkretnego konkursu, a także oceny złożoności przedsięwzięcia. Szacowane widełki przedstawiamy każdorazowo na etapie analizy wstępnej.

 • Wysoka skuteczność potwierdzona opiniami Klientów

Najlepszym świadectwem jakości sporządzanych przez nas biznesplanów są opinie klientów. Zachęcamy również do zapoznania się z recenzjami dostępnymi na naszej zakładce Google, fanpage'u na Facebooku oraz serwisie Oferteo. Biznesplany każdorazowo wysyłamy wraz z szczegółową instrukcją ich złożenia, w terminie dogodnym dla klienta i umożliwiającym zmieszczenie się w widełkach czasowych określonych w ramach danego konkursu.

 • Podpisujemy umowy

Po przeprowadzeniu analizy szczegółowej i wyrażeniu gotowości do działania z obu stron - podpisujemy umowę, która jasno reguluje warunki współpracy. Stanowi to zabezpieczenie Twoich interesów i zobowiązuje nas do terminowego wywiązania się z ustalonych zapisów. 

 • Od A do Z

Nasza usługa nie zamyka się na samym przygotowaniu biznesplanu. Zawiera ona szereg działań, określonych w sekcji "Biznesplan - usługa Financial Matter", które uwzględniają kompleksową obsługę procesu pożyczkowego/dotacyjnego. Poza pozyskiwaniem funduszy dla nowopowstających i istniejących firm - prowadzimy również Biuro rachunkowe  oraz Doradztwo kredytowe. Oznacza to, że podejmując współpracę z nasza kancelarią - zyskujesz zarazem partnera biznesowego, gotowego do kompleksowej obsługi Twoich działań na płaszczyźnie finansowej.

Przydatne materiały

Przed rozpoczęciem działań nad samodzielnym sporządzeniem biznesplanu - zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas wpisem, zawierającym szereg wskazówek w niniejszym zakresie:

Jak napisać dobry biznesplan?

Jeżeli poszukujesz partnera, który zajmie się przygotowaniem dokumentacji - w osobnym artykule wyodrębniliśmy czynniki, na które warto zwrócić uwagę w kontekście doboru odpowiedniej firmy:

Jak wybrać firmę, która napisze wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności?

Bezpłatna konsultacja

Jeśli chciałbyś skonfrontować swoje przemyślenia z doświadczonym ekspertem, posiadającym na koncie setki skutecznie przeprocesowanych wniosków i złożonych biznesplanów, bądź rozważasz podjęcie współpracy w niniejszym zakresie - zachęcamy do skorzystania z darmowych konsultacji.