Kiedy trzeba założyć firmę?

Jeżeli zamierzasz prowadzić działalność zarobkową, rozumianą jako sprzedaż produktów lub świadczenie usług, a generowane przychody ze sprzedaży minimum w jednym miesiącu przekroczą pułap 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. - 2700 PLN, zaś od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. - 3181,50 PLN) - formalne zarejestrowanie firmy jest czynnością obowiązkową. Zakres wymaganych czynności nie ogranicza się jednak wyłącznie do złożenia wniosku o utworzenie podmiotu gospodarczego, ale generuje również obowiązek dotrzymania odgórnych terminów i sporządzenia dodatkowych formularzy.

Kancelaria finansowa Financial Matter posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wielopłaszczyznowej obsługi klientów biznesowych i niejednokrotnie uczestniczyła już w procesie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych "od zera". Niniejsza usługa ma za zadanie kompleksowe wsparcie Twoich działań na etapie zakładania firmy i dopilnowanie wszelkich formalności, aby móc umożliwić Twojej firmie funkcjonowanie na rynku.

Zakładanie firmy - dla kogo?

Założenie firmy dotyczy wszystkich pełnoletnich osób, zamierzających uruchomić własną działalność, w tym:

 • Osób zmieniających formę współpracy z obecnym pracodawcą na B2B
 • Obywatele wszystkich państw członkowskich UE
 • Cudzoziemcy spoza obszaru UE (pod warunkiem posiadania tytułu pobytowego, np. karty pobytu)
 • Pozostałe osoby, które zamierzają prowadzić własną firmę i przekraczają próg przychodowy w minimum jednym miesiącu (75% minimalnego wynagrodzenia)

Zakładanie firmy - zakres usługi Financial Matter

Nasza usługa obejmuje:

 • Wypełnienie wniosku o rejestrację firmy
 • Konsultację w zakresie doboru optymalnych parametrów w kontekście rozliczeń ZUS/US
 • Zgłoszenie podmiotu (+ ewentualnych członków rodziny i pracowników) do ZUS - wypełnienie formularza ZUS ZUA/ZZA/ZCNA
 • Rejestracja podmiotu jako czynny podatnik VAT - wypełnienie formularza VAT-R (jeśli dotyczy)
 • Wypełnienie pełnomocnictw do reprezentowania firmy w sprawach rozliczeń publicznoprawnych - wypełnienie formularza ZUS-PEL, UPL-1 (w przypadku dodatkowego podjęcia współpracy na płaszczyźnie księgowości)

Zakładanie firmy - proces obsługi Financial Matter

1. Bezpłatna konsultacja - Rozmowa wstępna, w trakcie której zapytamy Cię o szczegóły planowanego przedsięwzięcia, a na bazie pozyskanych informacji - zaproponujemy konkretne działania.

2. Nawiązanie umowy - Sformalizowanie naszej współpracy poprzez podpisanie umowy, określającej zakres współpracy.

3. Założenie firmy - Kompleksowa pomoc w założeniu Twojej działalności, zgodna z katalogiem świadczonych przez nas usług. Podejmując z nami współpracę - uzyskasz szczegółowe wytyczne oraz komplet dokumentacji niezbędnej do utworzenia firmy, niezależnie od wybranej formy prawnej, w tym:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza

Najczęściej wybierana forma prawna wśród wchodzących na rynek przedsiębiorców - notowana w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Optymalna jeśli zamierzasz podjąć działalność osobiście, na własną rękę. Niesie ona za sobą możliwość skorzystania z rozmaitych form opodatkowania, czy ulg podatkowych i składkowych. Zaletą wskazanej opcji jest stosunkowo niski poziom utrzymania firmy, natomiast wadą - fakt, iż przedsiębiorca odpowiada całym swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania firmy (podobnie jak małżonek, w przypadku posiadania wspólności majątkowej).

 • Spółka cywilna

Zawarta na podstawie umowy spółki, pomiędzy minimum dwiema jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi - funkcjonująca na zbliżonych zasadach i nie wymagająca wnoszenia kapitału początkowego. Każdy spośród właścicieli jest uprawniony do reprezentowania spółki, a zarazem - odpowiada za potencjalne regulowanie zobowiązań pozostałych wspólników.

 • Spółka komandytowa

Notowana w Krajowym Rejestrze Sądowym forma prawna opierająca się na komplementariuszu (głównym wspólnikiem, odpowiedzialnym bez ograniczeń za zobowiązania spółki) oraz komandytariuszach (pozostałymi wspólnikami, odpowiedzialnymi za zobowiązania spółki do wartości określonej w umowie). 

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Posiadająca osobowość prawną forma, która może być prowadzona zarówno jednoosobowo, jak i wieloosobowo lub przez istniejące aktualnie podmioty gospodarcze. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z koniecznością wniesienia kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 5000 PLN oraz każdorazowo - prowadzeniem pełnej księgowości.

 • Pozostałe formy prawne (w tym: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowo-akcyjne)

Jeśli nie możesz zdecydować się na konkretną formę prawną - w ramach dodatkowej usługi oferujemy ponadto Doradztwo podatkowe, w ramach którego dowiesz się między innymi która opcja przyniesie potencjalnie największe korzyści, a także w jaki sposób dokonać optymalizacji podatkowej w celu minimalizacji ponoszonych kosztów publicznoprawnych.

Jeżeli nie nawiązałeś już współpracy w zakresie księgowości, bądź na jej samodzielne prowadzenie - nasze Biuro rachunkowe pozostaje do Twojej dyspozycji. Zakres naszych usług w niniejszym zakresie zawarty został w podlinkowanym wpisie, a także osobnych sekcjach dedykowanych poszczególnym formom prowadzenia księgowości oraz rozliczeń pracowników - KPIR / Ryczałt, Księgi handlowe, Kadry i płace.

Ponadto, dodatkową wartość naszej obsługi stanowi dodatkowa usługa w postaci pozyskania finansowania ze środków krajowych lub unijnych:

 • W przypadku niezarejestrowanej jeszcze firmy i chęci utworzenia jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej - Dotacje na start.
 • W przypadku firmy posiadającej już wpis w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)  - Dotacje na rozwój lub Pożyczki unijne.

Przydatne materiały

Dla osób zamierzających uruchomić jednoosobową działalność gospodarczą - stworzyliśmy dedykowany wpis, stanowiący poradnik - jak przejść przez poszczególne sekcje kreatora wniosku:

Jak założyć działalność gospodarczą krok po kroku?

Bezpłatna konsultacja

Jesteś zainteresowany zarejestrowaniem firmy i poszukujesz partnera, który przeprowadzi Cię przez proces formalny? A może chciałbyś zweryfikować inne aspekty związane z założeniem działalności? Zachęcamy do odbycia bezpłatnych konsultacji, w trakcie których nasz doradca udzieli Ci niezbędnych wskazówek i przekaże dalsze wytyczne.