Podstawowe informacje na temat dotacji ZUS

 To już 10 lat dotacji na poprawę warunków BHP udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki atrakcyjnym warunkom możliwych do otrzymania środków finansowych, nabór co roku przyciąga tysiące firm zainteresowanych przeprowadzeniem inwestycji, które nie tylko poprawią bezpieczeństwo i komfort pracy zatrudnionym, ale również zwiększą efektywność działania firmy. 

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest ogólna poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy wewnątrz przedsiębiorstw będących jego beneficjentami, a także redukcja wszelkich związanych z tym czynników ryzyka. W ramach realizacji ów założenia możliwe jest sfinansowanie szerokiego asortymentu rozwiązań, wpisujących się w określony przez instytucję katalog.

Dlaczego warto zainteresować się dofinansowaniem z ZUS?
Dla kogo przeznaczony jest  program dotacji z ZUS?
Ile wynosi maksymalna kwota dofinansowania na poprawę BHP?
Na co można przeznaczyć pozyskane dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy?
W jaki sposób skutecznie pozyskać dofinansowacje z ZUS?

Kto może otrzymać dofinansowanie ZUS?

Wniosek o dofinansowanie złożyć mogą wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności, na terenie całego kraju. Warunkiem koniecznym jest terminowe spłacanie składek ZUS oraz pozostałych podatków i zobowiązań publicznoprawnych. Wsparcie dotyczy  firm każdej wielkości - od jednoosobowych działalności gospodarczych po największe podmioty gospodarcze. Wnioskodawca powinien dysponować wkładem własnym w wysokości minimum 20% oraz przedstawić razem z wnioskiem o dofinansowanie stosowne dla danego typu inwestycji dokumenty.

Warto zwrócić również uwagę na:

OBOWIĄZKI POTENCJALNEGO BENEFICJENTA DOTACJI

 • Realizacja założeń projektu w terminie od 3 do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
 • Utrzymanie stanowisk pracy dotyczących projektu - w tym liczby zatrudnionych na nich pracowników, przez okres 3 lat
 • Utrzymanie środków nabytych w ramach dotacji przez okres 3 lat

CZYNNIKI WYKLUCZAJĄCE WNIOSKODAWCĘ

 • Zaleganie z opłacaniem podatków lub składek zdrowotnych/społecznych
 • Bycie w trakcie postępowania upadłościowego, bądź stanu upadłości/likwidacji
 • Ubieganie się o kolejne dofinansowanie z ZUS, w terminie krótszym niż 3 lata od otrzymania ostatniej dotacji z ZUS

CHCĘ POZNAĆ SZCZEGÓŁY ORAZ SPRAWDZIĆ - CZY MAM SZANSE NA POZYSKANIE DOTACJI?

Kliknij w poniższy panel, aby przejść do formularza kontaktowego. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h, w celu przeprowadzenia darmowej, wstępnej konsultacji. Sprawdzimy, czy składanie wniosku o dofinansowanie ma w Twoim przypadku sens, a jeżeli tak, jakie warunki musisz spełnić oraz czego możesz oczekiwać po dotacji.

Warunki wsparcia finansowego na poprawę BHP

Wymagany wkład własny na realizację założeń projektu wynosi 20%. Oznacza to, że do 80% kosztów kwalifikowanych pokrywanych jest bezpośrednio w ramach uzyskanego finansowania. Wsparcie wypłacane jest w dwóch w transzach:

~ Pierwsza transza: w terminie 14 dni od podpisania umowy
~ Druga transza: w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia odbioru projektu

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?

Zgłoszony projekt powinien obejmować w swoim zakresie ograniczenia negatywnego oddziaływania takich parametrów, jak: mikroklimat, czynniki biologiczne/chemiczne/mechaniczne/elektryczne, hałas, niewłaściwe oświetlenie elektryczne, miejscowe drgania, promieniowanie, pole elektromagnetyczne, czy obciążenia fizyczne/dynamiczne, bądź statyczne.

Dofinansowaniu podlegają działania inwestycyjne (oraz w kwocie do 1 000 PLN doradcze) zorientowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej w zakresie następujących obszarów: 

Sprzęt i urządzenia służące ograniczenia obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego

Sprzęt i urządzenia w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy na wysokości i pozostałych strefach

Urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, w tym mechanicznej wentylacji powietrza

Maszyny i urządzenia w zakresie oświetlenie miejsc, jak i ochrony przed hałasem.

Przykładowe cele inwestycyjne

INWESTYCJE W ZAKRESIE OGRANICZENIA OBCIĄŻENIA UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO

Zakup:

~ wózków jezdniowych o udźwigu do 2 ton z funkcją wspomagania ruszania lub unoszenia, urządzeń do transportu osób chorych i niepełnosprawnych (wózki podnośnikowe, ręczne wózki paletowe, podnośniki rehabilitacyjne - do 30.000 PLN)
~ urządzeń o udźwigu do 450g (schodołazy, wciągniki, żurawiki, wciągarki, ręczne wózki platformowe, chwytaki, manipulatory, wozidła, wyciągi towarowe, dźwigi towarowe - do 25.000 PLN)

Przykładowe cele inwestycyjne - branża budowlana

Szalunki-typu-box-5

PRACE ZIEMNE

Zakup środków technicznych do obudowy wykopów ziemnych, służących wyłącznie zabezpieczeniu pracowników (szalunki typu box z uchwytami rozporowymi lub punktowymi, szalunki typu słupowego - do 30 000 PLN)
rusztowanie ruchome

PRACE NA WYSOKOŚCIACH

Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości (siatki ochronne, podesty stacjonarne, rusztowania ruchome, podesty ruchome, podesty ruchome przejezdne - do 30 000 PLN)

Przykładowe cele inwestycyjne - zakłady usług leśnych / tartaki

lesna

ZRYWKA DREWNA

Zakup urządzeń służących wyłącznie ograniczenia obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (przyczepa leśna z żurawiem; bez ograniczenia udźwigu - do 30 000 PLN)
wentylac

WENTYLACJA

Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej i miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (do 120 000 lub 240 000 PLN - w zależności od rodzaju danego urządzenia)

Przykładowe cele inwestycyjne - firma produkcyjna

ochrona przed hałasem

HAŁAS

Zakup środków i urządzeń chroniących przed hałasem (kabiny, obudowy, osłony dźwiękoizolacyjne lub dźwiękochłonno-izolacyjne, tłumiki akustyczne, materiały i ustroje dźwiękochłonne - bez ograniczeń kwotowych)
oświetlenie

OŚWIETLENIE

Zakup i instalacja elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy (bez ingerencji w wewnętrzny układ elektryczny opraw - do 50 000 PLN)

Usługa Financial Matter

Kim jesteśmy jako zespół Financial Matter? Tworzymy grupę ekspertów finansowych, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowego sporządzania, procesowania i rozliczania szerokiego wachlarza dotacji i dofinansowań ze źródeł unijnych i krajowych. 

Skuteczność naszych usług potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów.   Proponujemy kompleksową obsługę, uwzględniającą sporządzenie wniosku, wymaganych formularzy oraz wszystkich niezbędnych załączników. Współpracę rozpoczynamy od bezpłatnej analizy wstępnej, która pozwala w sposób rzetelny ocenić sens składania wniosku. Podejmujemy się tylko projektów, które mają bardzo duże szanse na pozyskanie dofinansowania.

Proces współpracy

 • 1.KWALIFIKACJA WSTĘPNA

  Etap wstępny polegający na omówieniu projektu, wytypowaniu planowanych do przeprowadzenia działań inwestycyjnych, udzieleniu szczegółowych odpowiedzi na wszelkie nurtujące Cię kwestie, a także przeprowadzeniu bezpłatnej analizy kryteriów formalnych i merytorycznych określającej potencjał skutecznego pozyskania dotacji.
 • 2.NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

  Ustalenie konkretnego planu działania i warunków współpracy. Podpisanie umowy dotyczącej usługi.
 • 3.PRZYGOTOWANIE WNIOSKU

  Moment procesu, w trakcie którego koncentrujemy się na przygotowaniu kompletnej oraz skutecznej aplikacji, uwzględniającej specjalistyczne dokumenty BHP, a także wszelkie wymagane regulaminem załączniki.
 • 4.PROCES

  Podpisanie oraz złożenie wniosku do ZUS. Ty podpisujesz dokumenty, my je weryfikujemy i przekazujemy do instytucji, a następnie monitorujemy sytuację będąc gotowymi na ewentualne uzupełnienia lub poprawki.
 • 5.OGŁOSZENIE WYNIKÓW

  Najbardziej wyczekiwany moment procesu - ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dotacji i podpisanie umowy inwestycyjnej.
 • 6.REALIZACJA PROJEKTU

  Przeprowadzenie zaplanowanych działań inwestycyjnych.
 • 7.ROZLICZENIE

  Możesz na nas liczyć również w zakresie skutecznego rozliczenia środków pozyskanych w ramach dotacji.