Podstawowe informacje na temat dotacji ZUS

Przedmiotowa dotacja na poprawę warunków BHP to instrument dystrybuowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od wielu lat. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego. W 2022 roku nabór rozpoczyna się 6 czerwca i potrwa 2 miesiące. Pula środków dostępna w projekcie jest najwyższa w historii, dzięki czemu prawidłowo przygotowane wnioski, spełniające wymogi instytucji, mają bardzo wysokie szanse na powodzenie. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest ogólna poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy wewnątrz przedsiębiorstw będących jego beneficjentami, a także redukcja wszelkich związanych z tym czynników ryzyka. W ramach realizacji ów założenia możliwe jest sfinansowanie szerokiego asortymentu produktów, wpisujących się w określony przez instytucję katalog.

Dlaczego warto zainteresować się tym przedsięwzięciem?
Dla kogo przeznaczony jest ów program?
Ile wynosi maksymalna kwota finansowania?
Na co można przeznaczyć potencjalnie pozyskane środki?
Do kogo można się zgłosić w celu uzyskania szczegółowych informacji lub pozyskania finansowania?

ZAINTERESOWANY DOFINANSOWANIEM? WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY, BĄDŹ SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z EKSPERTEM FINANSOWYM

Kliknij w poniższy panel, aby przenieść się do formularza kontaktowego, bądź korzystając z podanych kanałów, skontaktuj się bezpośrednio z zaufanym doradcą finansowym, posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie skutecznego pozyskiwania i rozliczania instrumentów unijnych dla przedsiębiorstw

Kto może otrzymać dofinansowanie ZUS?

Wniosek o dofinansowanie złożyć mogą wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności, na terenie całego kraju. Warunkiem koniecznym jest terminowe spłacanie składek ZUS oraz pozostałych podatków i zobowiązań publicznoprawnych. Wsparcie dotyczy zarówno dużych, średnich, małych, jak i mikroprzedsiębiorstw.

OBOWIĄZKI POTENCJALNEGO BENEFICJENTA DOTACJI

 • Realizacja założeń projektu w terminie od 3 do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
 • Utrzymanie stanowisk pracy dotyczących projektu - w tym liczby zatrudnionych na nich pracowników, przez okres 3 lat
 • Utrzymanie środków nabytych w ramach dotacji przez okres 3 lat

CZYNNIKI WYKLUCZAJĄCE WNIOSKODAWCĘ

 • Zaleganie z opłacaniem podatków lub składek zdrowotnych/społecznych
 • Posiadanie przez firmę postępowania upadłościowego, bądź stanu upadłości/likwidacji
 • Ubieganie się o kolejne dofinansowanie z ZUS, w terminie krótszym niż 3 lata od otrzymania ostatniej dotacji.

Warunki wsparcia finansowego na poprawę BHP

Wymagany wkład własny na realizację założeń projektu wynosi 20%. Oznacza to, że do 80% kosztów kwalifikowanych pokrywanych jest bezpośrednio w ramach uzyskanego finansowania. Wsparcie wypłacane jest w dwóch w transzach:

~ Pierwsza transza: w terminie 14 dni od podpisania umowy
~ Druga transza: w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia odbioru projektu

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?

Zgłoszony projekt powinien obejmować w swoim zakresie ograniczenia negatywnego oddziaływania takich parametrów, jak: mikroklimat, czynniki biologiczne/chemiczne/mechaniczne/elektryczne, hałas, niewłaściwe oświetlenie elektryczne, miejscowe drgania, promieniowanie, pole elektromagnetyczne, czy obciążenia fizyczne/dynamiczne, bądź statyczne.

Dofinansowaniu podlegają działania inwestycyjne (oraz w kwocie do 1 000 PLN doradcze) zorientowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej w zakresie następujących obszarów: 

Sprzęt i urządzenia służące ograniczenia obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego

Środki bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn, urządzeń oraz miejsc pracy

Urządzenia chroniące przed hałasem, promieniowaniem i drganiami mechanicznymi

Maszyny i urządzenia służące ochronie przed energią statyczną i elektrycznością statyczną

Urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, w tym mechanicznej wentylacji powietrza

Maszyny i urządzenia w zakresie oświetlenie miejsc, jak i stanowisk pracy

Sprzęt i urządzenia w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy na wysokości i pozostałych strefach

Bezpieczeństwo w zakresie czynników chemicznych/biologicznych/środków ochrony indywidualnej

Przykładowe cele inwestycyjne

INWESTYCJE W ZAKRESIE OGRANICZENIA OBCIĄŻENIA UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO

Zakup:

~ wózków jezdniowych o udźwigu do 2 ton z funkcją wspomagania ruszania lub unoszenia, urządzeń do transportu osób chorych i niepełnosprawnych (wózki podnośnikowe, ręczne wózki paletowe, podnośniki rehabilitacyjne - do 30.000 PLN)
~ urządzeń o udźwigu do 450g (schodołazy, wciągniki, żurawiki, wciągarki, ręczne wózki platformowe, chwytaki, manipulatory, wozidła, wyciągi towarowe, dźwigi towarowe - do 25.000 PLN)

Przykładowe cele inwestycyjne - branża budowlana

Szalunki-typu-box-5

PRACE ZIEMNE

Zakup środków technicznych do obudowy wykopów ziemnych, służących wyłącznie zabezpieczeniu pracowników (szalunki typu box z uchwytami rozporowymi lub punktowymi, szalunki typu słupowego - do 30 000 PLN)
rusztowanie ruchome

PRACE NA WYSOKOŚCIACH

Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości (siatki ochronne, podesty stacjonarne, rusztowania ruchome, podesty ruchome, podesty ruchome przejezdne - do 30 000 PLN)

Przykładowe cele inwestycyjne - zakłady usług leśnych / tartaki

lesna

ZRYWKA DREWNA

Zakup urządzeń służących wyłącznie ograniczenia obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (przyczepa leśna z żurawiem; bez ograniczenia udźwigu - do 30 000 PLN)
wentylac

WENTYLACJA

Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej i miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (do 120 000 lub 240 000 PLN - w zależności od rodzaju danego urządzenia)

Przykładowe cele inwestycyjne - kosmetologia / medycyna

image_1_110041

STOŁY/FOTELE

Specjalistyczne stoły/fotele mające na celu ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (posiadające funkcję automatycznej, np. elektrycznej/hydraulicznej regulacji - do 30 000 PLN)
08284bf6475e81b549477b162313

DEZYNFEKCJA

Urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne (np. urządzenia służące do dezynfekcji/sterylizacji - do 25 000 PLN)

Przykładowe cele inwestycyjne - firma produkcyjna

kabina akustyczna

HAŁAS

Zakup środków i urządzeń chroniących przed hałasem (kabiny, obudowy, osłony dźwiękoizolacyjne lub dźwiękochłonno-izolacyjne, tłumiki akustyczne, materiały i ustroje dźwiękochłonne - bez ograniczeń kwotowych)
oświetlenie led

OŚWIETLENIE

Zakup i instalacja elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy (bez ingerencji w wewnętrzny układ elektryczny opraw - do 50 000 PLN)

Usługa Financial Matter

Kim jesteśmy jako zespół Financial Matter? Przede wszystkim tworzymy grupę ekspertów finansowych, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowego sporządzania, procesowania i rozliczania szerokiego wachlarza dotacji i dofinansowań ze źródeł unijnych i krajowych. Wysoką efektywność zawdzięczamy w głównej mierze nabytej w tym czasie wiedzy praktycznej, starannemu i efektywnemu działaniu poprzedzonemu skrupulatną weryfikacją wstępną i opierającemu się na ścisłej współpracy z klientem.

Skuteczność naszych usług potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów.   Na swoje barki przyjmujemy wszelkie kwestie formalne, wraz z kompleksowym sporządzeniem wniosku, wymaganych formularzy, a także pozostałych niezbędnych załączników. Istotnym elementem naszej metodyki działania, jest bezpłatna analiza wstępna. Dokonywana na początku współpracy, pozwala w sposób rzetelny określić potencjał skutecznego działania, oszczędzając tym samym cenny czas, nerwy i pieniądze.

Proces współpracy

 • 1.KWALIFIKACJA WSTĘPNA

  Etap wstępny polegający na omówieniu projektu, wytypowaniu planowanych do przeprowadzenia działań inwestycyjnych, udzieleniu szczegółowych odpowiedzi na wszelkie nurtujące Cię kwestie, a także przeprowadzeniu bezpłatnej analizy kryteriów formalnych i merytorycznych określającej potencjał skutecznego pozyskania dotacji.
 • 2.NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

  Ustalenie konkretnego planu działania i warunków współpracy. Podpisanie umowy dotyczącej usługi. Uregulowanie opłaty początkowej.
 • 3.PRZYGOTOWANIE WNIOSKU

  Moment procesu, w trakcie którego koncentrujemy się na przygotowaniu kompletnej oraz skutecznej aplikacji, uwzględniającej specjalistyczne dokumenty BHP, a także wszelkie wymagane regulaminem załączniki.
 • 4.PROCES

  Podpisanie oraz złożenie wniosku do ZUS. Ty podpisujesz dokumenty, my je weryfikujemy i przekazujemy do instytucji, a następnie monitorujemy sytuację będąc gotowymi na ewentualne uzupełnienia lub poprawki.
 • 5.OGŁOSZENIE WYNIKÓW

  Najbardziej wyczekiwany moment procesu - zakwalifikowanie projektu do dotacji i podpisanie umowy inwestycyjnej. Na typ etapie poprosimy Cię o uregulowanie wynagrodzenia za sukces.
 • 6.REALIZACJA PROJEKTU

  Przeprowadzenie zaplanowanych działań inwestycyjnych.
 • 7.ROZLICZENIE

  Możesz na nas liczyć również w zakresie skutecznego rozliczenia środków pozyskanych w ramach dotacji. Jest to dodatkowa usługa, która stanowi dopełnienie procesu i zwieńczenie owocnej współpracy.

ZAINTERESOWANY DOFINANSOWANIEM? WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY, BĄDŹ SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z EKSPERTEM FINANSOWYM

Kliknij w poniższy panel, aby przenieść się do formularza kontaktowego, bądź korzystając z podanych kanałów, skontaktuj się bezpośrednio z zaufanym doradcą finansowym, posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie skutecznego pozyskiwania i rozliczania instrumentów unijnych dla przedsiębiorstw