Wskaźnik LTV to wyrażony w procentach wskaźnik informujący o stosunku udzielonego kredytu do wartości nieruchomości. Wskaźnik ten powiększony o procent wniesionego wkładu własnego zawsze wynosi 100%, zatem przy założeniu, że wartość nieruchomości wyniesie 1.000.000 PLN, a wniesiony wkład własny 200.000 PLN (20%) to wskaźnik LTV będzie równy 80%.