Pojęcia i definicje

1Co oznacza wskaźnik LTV?
Wskaźnik LTV (z ang. loan to value) to wyrażony w procentach wskaźnik informujący o stosunku udzielonego kredytu do wartości nieruchomości. Oznacza to, że jeżeli wartość danej nieruchomości wynikająca z wyceny, wynosi np. 400 tys. , a wnioskowana kwota kredytu hipotecznego 320 tys. - wówczas wskaźnik LTV = 80%. Współczynnik ten jest o tyle ważny, że poszczególne Banki mogą akceptować różne poziomy maksymalnego LTV, a sam współczynnik będzie determinował zatem poziom koniecznego do wniesienia wkładu własnego.
2Co to jest RRSO?
RRSO to nic innego jak rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Zawiera się w niej nie tylko oprocentowanie danego kredytu hipotecznego, ale również prowizja, jak i wszelkiego rodzaju dodatkowe opłaty. Wartość ta wyrażana jest jako procent całkowitej kwoty kredytu w ujęciu rocznym oraz co ważne - uwzględnia wartość pieniądza w czasie.
3Czym jest baza BIK?
Baza BIK – Biuro informacji kredytowej – to baza danych, zawierająca informacje o historii kredytowej klientów. Znajdują się w niej takie informacje jak: historia spłaty (uwzględniająca częstotliwość oraz wielkość ewentualnych opóźnień), punktacja kredytowa BIK, informacja o wysokości rat, kwotach zaciągniętego i pozostałego do spłaty kredytu wraz ze wskazaniem jego rodzaju, jak i również info o zapytaniach kredytowych. Bank weryfikuje historię kredytową BIK, jako jeden z istotnym elementów przy ocenie możliwości udzielenie kredytu hipotecznego.
4Co oznacza wskaźnik WIBOR?
WIBOR (z ang. Warsaw Interbank Offer Rate) - czyli stopa procentowa po jakiej banki, udzielają pożyczek innym bankom, która jest ściśle związana z ustalaną przez RPP stopą referencyjną. Dla kredytobiorcy jest to o tyle ważne, że w przypadku kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, wysokość stopy WIBOR (element zmienny) w połączeniu z ustaloną w umowie marżą (najczęściej element stały), składa się na finalną wysokość oprocentowania kredytu.
5Czym różni się rynek wtórny od rynku pierwotnego?
Pod pojęciem rynku wtórnego kryją się nieruchomości, które były już przez kogoś użytkowane (przeznaczone do wtórnego użytku). Zakup nieruchomości z rynku pierwotnego oznacza z kolei zakup nowego lokalu, bezpośrednio od dewelopera / inwestora.
6Na co można przeznaczyć kredyt konsolidacyjny?
Kredyt konsolidacyjny, służy konsolidacji kredytów (zarówno hipotecznych, jak i konsumpcyjnych) - czyli całkowitej spłacie kilku zobowiązań kredytowych i ich zamianie na pojedyncze zobowiązanie - najczęściej na korzystniejszych oraz bardziej dopasowanych warunkach.
7Co oznacza karencja w spłacie kredytu hipotecznego?
Karencja spłacie kredyt hipotecznego, oznacza najczęściej odroczenie terminu rozpoczęcia spłaty kapitału. Jest ustalana w przypadku kredytów budowlano-hipotecznych, jako okres do ukończenia etapu budowlanego, lub np. w kredytach hipotecznych uwzględniających nie tylko zakup lokalu mieszkaniowego, ale i jego wyremontowanie lub wykończenie. W czasie trwania karencji, kredytobiorca spłaca tylko część odsetkową raty. Spłata kapitału rozpoczyna się po upływie okresu karencji.

Koszty i wkład własny

1Co stanowi wkład własny?
Pod pojęciem wkładu własnego kryją się środki własne, które zostały, bądź zostaną zainwestowane w daną inwestycję. Mogą być to między innymi: środki własne na rachunku bankowym (pod warunkiem, że ich źródłem nie jest niedawno otrzymany kredyt gotówkowy), wpłaty dokonane na poczet ceny zakupu (zadatek, zaliczka, transze), poniesione koszty budowy (wycena zaawansowania prac budowlanych przez bank), materiały budowlane (oszacowane na podstawie opłaconych faktur, rachunków, koszt projektu architektonicznego, wartość działki budowlanej zakupionej ze środków własnych
2Czy warto zmienić oprocentowanie zmienne na stałe?
Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wątek ten szerzej omówiliśmy w dedykowanym temu zagadnieniu artykule na blogu: bit.ly/3wyVvmZ
3Czy wymagane jest ubezpieczenie na życie?
Najczęściej banki zawierając umowę o kredyt hipoteczny wymagają tego rodzaju ubezpieczenia jako formę zabezpieczenia. Często jest ono wymagane bezpośrednio z banku, niekiedy akceptowane są własne ubezpieczenia na życie.
4Ile trzeba wnieść wkładu własnego na kredyt hipoteczny?
Zasadniczo obowiązuje tzw. „Rekomendacja S”, która zakłada posiadanie wkładu własnego w wysokości minimum 20%. Nie wszystkie banki jednak stosują się do tej zasady i część z nich oferuje kredyt hipoteczny z niższym wkładem własnym. Zazwyczaj wiąże się to jednak z wyższą marżą i dodatkowymi kosztami z tytułu ubezpieczenia.
5Jakie są podstawowe koszty kredytu hipotecznego?
https://bit.ly/3vfFHmi - UBEZPIECZENIA https://bit.ly/2Z1NfgO - OPROCENTOWANIE https://bit.ly/3ven4zj - PROWIZJE

Doradztwo hipoteczne

1Ile kosztuje usługa doradcy hipotecznego?
Doradca hipoteczny prowadzi swoje usługi za darmo. Za jego wynagrodzenie odpowiada tylko i wyłącznie bank. Oznacza to, że klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z tego rodzaju współpracą.
2Jak przebiega proces starania się o kredyt hipoteczny przy współpracy z Financial Matter?
https://bit.ly/30BAVVb
3Jakie korzyści niesie za sobą współpraca z ekspertem kredytowym?
Ekspert kredytowy korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia jest w stanie zapewnić klientowi możliwie najwyższy komfort przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Jedną z najważniejszych kwestii i zalet wynikających z tego rodzaju współpracy jest oszczędność czasu - doradca finansowy zawsze przedstawia klientowi szczegółowo minimum 3 oferty, dzięki czemu potencjalny kredytobiorca nie jest zmuszony do odwiedzania kilku, bądź kilkunastu oddziałów bankowych. Doradca przygotowuje ponadto klienta pod względem formalnym i dba o to, aby złożona dokumentacja była kompletna, co znacząco zwiększa szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji. Ekspert finansowy pełni ponadto funkcję reprezentatywną, co oznacza że służy kredytobiorcy na każdym etapie, w tym przy podpisaniu umowy i informuje go na bieżąco o postępach całego procesu.
4Na co zwrócić uwagę szukając doradcy hipotecznego?
Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na doświadczenie oraz rekomendacje danego doradcy, bowiem sprawdzony ekspert w tej dziedzinie jest w stanie sprawnie przeprowadzić klienta przez wszelkie formalności związane z wnioskiem, a także udzielić cennych wskazówek oraz istotnych informacji, które zwiększą szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Zachęcamy do skorzystania z usług Financial Matter – kancelarii finansowej zajmującej się pozyskiwaniem wszelkiego rodzaju instrumentów finansowych, w tym kredytów hipotecznych.

Skontaktuj się z doradcą hipotecznym

Odwiedź naszego bloga