Kredyt Hipoteczny Poznań - od czego zacząć?

Doświadczenie pokazuje, że kiedy w naszej głowie zaczyna kiełkować pomysł o zakupie własnego mieszkania lub  budowie domu (przy udziale kredytu hipotecznego), pierwsze i podstawowe pytanie, z którym przychodzi nam się mierzyć, brzmi  - Od czego właściwie zacząć? Poszukać wymarzonej nieruchomości, czy zbadać swoje możliwości kredytowe (czyli znaleźć zaufanego doradcę hipotecznego)? Obie ścieżki mogą okazać się skuteczne, niemniej jednak warto rozpocząć od zbadania wstępnej zdolności kredytowej. Dlaczego? Odpowiedź  jest bardzo prosta i logiczna, jeżeli planujesz zakup nieruchomości i chcesz skorzystać przy tym z hipoteki, musisz na początek odpowiedzieć sobie na 2 (lub nawet 3) bardzo ważne pytania:
- Czy stać mnie na kredyt hipoteczny?
- Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to na jaki kredyt mnie stać?
- Jeżeli nie, to co muszę zrobić, aby było mnie stać?
Znalezienie odpowiedzi na powyższe kwestie, uzbroi Cię w wiedzę o aktualnych możliwościach finansowych i pozwoli tym samym skierować uwagę wobec właściwych, możliwych do zrealizowania przedsięwzięć. Dodatkowo, doświadczony ekspert finansowy, oprócz przeanalizowanie sfery finansowej przedsięwzięcia, powinien udzielić Ci również bardzo przydatnych wskazówek względem procesu poszukiwania wymarzonej nieruchomości, a także uzbroić Cię w niezbędną do komfortowego i świadomego działania wiedzę.

Doradca Kredytowy Poznań - Jak przebiega proces ubiegania się o kredyt hipoteczny?

Doświadczony i zaufany doradca hipoteczny, to przede wszystkim:

  • Oszczędność czasu i pieniędzy.
  • Większy komfort oraz bezpieczeństwo w działaniu.
  • Wyższa świadomość, a tym samym jakość podejmowanych decyzji.

Kredyt hipoteczny krok po kroku.

1Pierwszy kontakt - rozmowa wstępna.
Celem tego etapu działania jest wstępne zapoznanie się, zrozumienie zamiarów oraz wychwycenie potencjalnych przeszkód. Ważnym dla nas jest również ustalenie Twoich specyficznych oczekiwań względem współpracy. Aby lepiej przygotować się do przyszłego, osobistego spotkania, zapytamy Cię o to jaki cel chcesz zrealizować - czy chodzi o zakup mieszkania lub działki, a może planujesz budowę domu lub jego remont? Poruszymy również wątek zdolności finansowej - czyli ustalimy sposób uzyskiwania dochodu, wielkość oraz jakość obsługi posiadanych zobowiązań kredytowych, czy mającą niebagatelny wpływ na proces pozyskiwania hipoteki - sytuację rodzinną i majątkową. Bezpośrednio po rozmowie wstępnej - najczęściej w tym samym dniu, przejdziemy do kolejnego etapu procesu.
2Analiza wstępna i umówienie spotkania.
Zebrane podczas wstępnej rozmowy informacje, pozwolą na przeprowadzenie skutecznej, wstępnej analizy możliwości. Dzięki przeprowadzonej analizie ustalimy najbardziej opłacalne oraz generujące największy potencjał sukcesu ścieżki działania. Rozpoznamy również potencjalne ryzyka i ewentualne przeszkody. Będziemy również w stanie przygotować szacunkowe, a w niektórych przypadkach nawet bardzo precyzyjne symulacje kredytowe, które pozwolą ustalić wysokość miesięcznych rat oraz całkowitych kosztów kredytu. Wiemy, że czas załatwienia sprawy jest w wielu sytuacjach i dla wielu klientów elementem priorytetowym, dlatego też w priorytetowy sposób podchodzimy do tego elementu. Jesteśmy gotowi do przekazania wyników przeprowadzonej analizy najczęściej już następnego dnia po odbytej wstępnej rozmowie. Ustalamy zatem dogodny termin oraz miejsce spotkania. Doskonale rozumiemy, że bardzo często godziny późno-popołudniowe, wieczorne lub po prostu weekendy są najbardziej pożądaną przez klientów porą na spotkanie. Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do tych potrzeb, również w kontekście miejsca spotkania - może to być nasza siedziba, Twoje obecne miejsce zamieszkania, czy np. dowolna kawiarnia (oczywiście z dobrą kawą...).
3Pierwsze spotkanie
Na początku spotkania skoncentrujemy wspólną uwagę na omówieniu wyników analizy. W prostych i zrozumiałych dla Ciebie słowach, szczegółowo, skrupulatnie i metodycznie omówimy wszystkie najważniejsze zagadnienia. Na tym etapie, jak i w każdym dowolnym momencie współpracy jesteśmy otwarci i gotowi na Twoje pytania, sugestie i wątpliwości. Piekielnie ważnym jest dla nas wysoka świadomość i zrozumienie sprawy przez Klienta - uważamy, że jest to niezbędny element składający się na Twoje poczucie komfortu oraz bezpieczeństwa, które chcemy Ci zapewnić. W wyniku przeprowadzonej analizy oraz jej szerokiego omówienia ze zrozumieniem, wyłonią się te rozwiązania, w stronę których powinniśmy skierować nasze działania. Mówimy celowo o rozwiązaniach (w liczbie mnogiej), ponieważ bardzo ważnym jest, aby nie pozostawiać losu tak ważnej dla Ciebie sprawy "w rękach" jednego Banku. Dywersyfikujemy działania wybierając co najmniej dwie preferowane oferty kredytu hipotecznego. Dokonujemy wstępnego przygotowania wniosków kredytowych i formularzy bankowych, a także określamy szczegółowo, wymagane przez poszczególne Banki dokumenty. Informację o koniecznych do skompletowania dokumentach otrzymasz wedle preferencji - na spotkaniu w formie papierowej lub drogą elektroniczną, w formie wiadomości mailowej.
4Kompletowanie dokumentów
Na tym etapie naszym wspólnym zadaniem będzie zebranie dokumentów, wymaganych do złożenia kompletnego (a tym samym sprawniej procesowanego) wniosku hipotecznego. Dokumenty będą się oczywiście różnić w zależności od celu i predyspozycji kredytobiorcy. Mogą to być przede wszystkim dokumenty dochodowe, dokumenty dot. nieruchomości, inne dokumenty formalne.
5Drugie spotkanie - przed złożeniem wniosków.
Po skompletowaniu dokumentów spotkamy się ponownie, celem wprowadzenia pozostałych uzupełnień oraz złożenia podpisów pod ostatecznymi wersjami przygotowanych wniosków i formularzy. Sprawdzimy kompletność oraz poprawność poszczególnych elementów aplikacji kredytowej, aby wystrzec się wydłużających czas oczekiwania braków i uchybień.
6Złożenie wniosków kredytowych oraz pilotowanie procesu.
Na tym etapie przekażę kompletną i sprawdzoną aplikację do wybranych Banków. Jako Twój doradca kredytowy, będę w stałym kontakcie z analitykami kredytowymi procesującymi wniosek po stronie wybranych Instytucji Finansowych, aby na bieżąco wychwytywać i reagować na wszelkie istotne dla powodzenia przedsięwzięcia informacje i zdarzenia.
7Decyzja kredytowa.
W kolejnym kroku pojawią się informacje o wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy - otrzymasz decyzję kredytową. Decyzja zostanie przez Nas szczegółowo i skrupulatnie omówiona. Znajdą się w niej informacje o ostatecznych warunkach cenowych Twojego kredytu hipotecznego, a także bardzo ważne dla ostatniej prostej naszych wspólnych wysiłków - ewentualne 'warunki do podpisania umowy' oraz 'warunki do uruchomienia kredytu". Na tym etapie, posiadając pozytywną decyzję kredytową, możesz być już niemal pewny końcowego sukcesu. Niemniej jednak - jako doświadczony doradca hipoteczny wiem, że końcowy etap ubiegania się o kredyt hipoteczny jest bardzo istotny i nie można sobie w żadnym wypadku pozwolić na dekoncentrację i nieuważność, dlatego dokładnie zaplanujemy ostatnie kroki w drodze ku sfinalizowaniu hipoteki i zachowamy czujność do samego końca.
8Podpisanie umowy kredytowej
Jeśli warunki wydanej decyzji kredytowej będą dla Ciebie jasne i klarowne, a ewentualne warunki do podpisania umowy zostaną spełnione - wystąpimy do Banku o wydanie draftu umowy kredytowej oraz umówimy spotkanie w wybranym przez Ciebie, dogodnie sytuowanym oddziale instytucji, aby dopełnić formalności związanej z podpisaniem umowy kredytowej. Aby samo spotkanie przebiegło dla Ciebie możliwie komfortowo i sprawnie, przestudiujemy wcześniej w spokoju wszelkie budzące Twoje pytania i wątpliwości zapisy umowy. Wiem z doświadczenia, że samo spotkanie - w nowym miejscu, z nowym człowiekiem (pracownik Banku), dotyczące istotnej i najczęściej 'dużej sprawy' - generuje sporą dawkę stresu. Dlatego rozważnym jest przeanalizowanie umowy np. w domowym zaciszu i spokojne wynotowanie wszelkich pytań i uwag.
9Notariusz.
Kolejnym, najczęściej występującym na ścieżce do uruchomienia Twojego kredytu hipotecznego krokiem, jest wizyta u Notariusza, przeniesienie własności oraz ustanowienie stosownych zabezpieczeń. Jeśli masz swojego zaufanego rejenta - świetnie, nikt nie będzie narzucał Ci wyboru konkretnej osoby. Jeśli natomiast preferujesz kogoś poleconego, to naturalnie zajmę się tą kwestią i skieruję Cię do zaufanego, współpracującego z Financial Matter Notariusza, który oprócz komfortu i bezpieczeństwa, proponuje dla naszych klientów dodatkowe zniżki, zapewniając tym samym bardzo konkurencyjne stawki.
10Uruchomienie kredytu.
Podpisałeś umowę kredytową. Ustanowiłeś stosowne zabezpieczenia, a także spełniłeś ewentualne pozostałe warunki dotyczące uruchomienia kredytu (np. ubezpieczyłeś siebie i nieruchomość, tudzież wniosłeś wymagany wkład własny). Kredyt lub jego pierwsza transza zostają uruchomione. SUKCES!
11Spełnienie warunków 'po uruchomieniu' lub 'do wypłaty kolejnej z transz'.
W przypadku wielu typów kredytów mieszkaniowych, pojawiają się również "warunki po uruchomieniu kredytu / pierwszej transzy", które są o tyle ważne, że od ich spełnienia może być uzależnione np. zadeklarowane w umowie obniżenie marży, czy wypłata kolejnej transzy. Do tego typu warunków należy np. przedstawienie efektów przeprowadzonych prac remontowych, zgłoszenie zakończenia kolejnego etapu budowy, czy np. przedstawienie otrzymanego z Sądu Wieczystoksięgowego potwierdzenia uprawomocnienia się wpisu hipoteki, w księdze wieczystej nabywanej nieruchomości. Jako doświadczony ekspert kredytowy, dbamy o ten etap, niosąc wsparcie klientom również po uruchomieniu kredytu. Jeśli napotkasz na swej drodze dodatkowe przeszkody lub wątpliwości - możesz na nas liczyć. Po wywiązaniu się z warunków 'po uruchomieniu', możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że sukces stał się kompletny. Gratulacje!