Pożyczki unijne Warmińsko-Mazurskie

Wybierz pożyczkę

Pożyczka na rozwój turystyki
KWOTA DO 500 TYS. | OKRES DO 84 MSC | CEL: INWESTYCJA-OBRÓT | ODSETKI OD 0,71% |
Mikropożyczka
KWOTA DO 50 TYS. | OKRES DO 48 MSC | CEL: INWESTYCJA-OBRÓ | ODSETKI OD 2,61% |
Pożyczka RPO
KWOTA DO 300 tys. | OKRES DO 96 MSC | CEL: INWESTYCJA-OBRÓT | ODSETKI OD 3,45% |

Dotacje i dofinansowania Warmińsko-Mazurskiego

Wybierz dotację

Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
KWOTA DO 100 TYS. (100% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH) | CEL: PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | WKŁAD WŁASNY: NIEWYMAGANY
Premia na rozwój działalności gospodarczej
KWOTA DO 200 TYS. (70% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH) | CEL: ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | WKŁAD WŁASNY: 30%