Pożyczki unijne Świętokrzyskie

Wybierz pożyczkę

Pożyczka na rozwój turystyki
KWOTA DO 500 TYS. | OKRES DO 84 MSC | CEL: INWESTYCYJA-OBRÓT | ODSETKI OD 0,71% |
Mikropożyczka
KWOTA DO 50 TYS. | OKRES DO 48 MSC | CEL: INWESTYCJA-OBRÓT | ODSETKI OD 2,61% |
Pożyczka inwestycyjna
KWOTA DO 1,5 MLN | OKRES DO 72 MSC | CEL: INWESTYCYJNA | ODSETKI OD 4,80% |
Pożyczka obrotowa
KWOTA DO 1,5 MLN | OKRES DO 36 MSC | CEL: OBROTOWA | ODSETKI OD 4,80% |
Pożyczka dla MŚP
KWOTA DO 1 MLN | OKRES DO 72 MSC | CEL: INWESTYCJA-OBRÓT | ODSETKI OD 0% |
Pożyczka płynnościowa
KWOTA DO 3 MLN | OKRES DO 72 MSC | CEL: PŁYNNOŚCIOWA | ODSETKI 0% |

Dotacje i dofinansowania Świętokrzyskie

Wybierz dotację

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej
KWOTA DO 100 TYS. (100% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH) | CEL: PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | WKŁAD WŁASNY: NIEWYMAGANY
Premia na rozwój działalności gospodarczej
KWOTA DO 200 TYS. (70% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH) | CEL: ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | WKŁAD WŁASNY: 30%