Leasing - informacje ogólne

tel: 724 209 634

Czym właściwie jest leasing? 
To stosunkowo młoda, ale bardzo dynamicznie rozwijająca się oraz zyskująca rzeszę zwolenników - forma finansowania środków trwałych.  

Na czym właściwie polega leasing? 
Otóż leasing łączy w sobie elementy kredytu i dzierżawy. Jako leasingobiorca, korzystasz z danego środka trwałego w pełnym zakresie, w zgodzie z warunkami określonymi w umowie leasingu. Technicznie natomiast rzecz biorąc, w czasie trwania umowy leasingu, dany przedmiot nie staje się Twoją własnością. Po zakończeniu umowy masz oczywistą możliwość wykupienia ów przedmiotu, za cenę pierwotnie ustaloną.

Co można przysłowiowo "wziąć w leasing"?
Odpowiedź na to pytanie jest prosta i być może dla części z Was zaskakująca. Otóż w dzisiejszych czasach wyleasingować można praktycznie wszystko... Od prawdopodobnie najpopularniejszych w danym temacie środków transportu, przez specjalistyczne maszyny i urządzenia związane z daną branżą, po traktory, kombajny, statki, helikoptery, laptopy, telefony, nieruchomości oraz wiele innych.

Uproszczona procedura, finansowanie od 1 dnia działalności.

W zdecydowanej większości przypadków pozyskanie finansowania w formie leasingu, wiąże się z uproszczonymi wymaganiami dokumentacyjnymi. W praktyce oznacza to brak konieczności przekładania dokumentów finansowych oraz zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz składkach ZUS. Jest to forma finansowania dostępna dla wszystkich form prowadzonej działalności gospodarczej, o uzyskanie której można ubiegać się już od pierwszego dnia funkcjonowania firmy.

Rodzaje leasingu

Najbardziej popularnym oraz najpowszechniej występującym rodzajem leasingu, jest tzw. leasing operacyjny. Obok niego wyróżniamy również takie rodzaje leasingu jak finansowy, czy zwrotny. Wybór danego rozwiązania zależy przede wszystkim od Twoich planów i potrzeb związanych z daną inwestycją oraz aspektami podatkowo-rozliczeniowymi. 

Poniżej zestawienie przedstawiające najważniejsze różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym: 

KRYTERIUMLEASING OPERACYJNYLEASING FINANSOWY
amortyzacjaobowiązek leasingodawcyobowiązek leasingobiorcy
okres trwania umowyminimum 40% czasu
amortyzacji przedmiotu
powyżej 12 miesięcy

koszty uzyskania przychodu
korzystający zalicza do kosztów:
 ratę netto, opłatę wstępną oraz późniejszy wykup
(dla nie-vatowców całość raty brutto jako koszt)
część odsetkowa rat leasingowych 
oraz amortyzacja
podatek vatdoliczany do rat leasingowychopłacany "z góry", wraz z pierwszą 
ratą leasingu
 wykupwykup opcjonalny, % ustalony pierwotnie w umowie leasingu
(zależny od stawki amortyzacji oraz okresu wykupu)
zależny od konstrukcji umowy, możliwe warianty:
-wykup za ustaloną pierwotnie kwotę
- odsprzedaż osobie/podmiotowi trzeciemu
- przedłużenie umowy leasingu


W związku ze zdecydowanie niższymi kosztami początkowymi oraz możliwością zwiększenia bieżących kosztów działalności, a co za tym idzie zmniejszenia podstawy opodatkowania - rekomendowaną oraz korzystniejszą formą w większości przypadków jest leasing operacyjny. W szczególności w odniesieniu do przedmiotów o stosunkowo krótkim, przewidywanym czasie użytkowania.

Zapraszamy do zakładek dedykowanych konkretnym rodzajom leasingu. Znajdziecie tam dodatkową garść praktycznych informacji, związanych z korzyściami oraz przeciwwskazaniami, dotyczącymi wyboru danego rodzaju leasingu.