Leasing finansowy

tel: 724 209 634

Leasing finansowy, to rozwiązanie stosowane w przypadku środków trwałych, których problematycznym jest wciągnięcie danego środka trwałego do majątku leasingodawcy. Ponad to ów środki trwałe podlegają długiemu okresowi amortyzacji. Mowa tutaj przede wszystkim o wszelkiego rodzaju budynkach, które są w sposób trwały połączone z gruntem oraz które odznaczają się długim okresem amortyzacji. Amortyzacja to wyrażone wartościowo zużycie środka trwałego odnoszone w ciężar kosztów.

Dla przykładu wysokość stawek amortyzacji dla podstawowych grup budynków:

1. 2,5% rocznie - dla lokali (budynków) niemieszkalnych - oznacza to, iż taki budynek amortyzowany będzie przez 40 lat
2. 1,5% rocznie - dla lokali (budynków) mieszkalnych - oznacza to, iż taki budynek amortyzowany będzie ponad 65 lat

Kosztem uzyskania przychodu oraz podatek VAT.

W zakładce dedykowanej informacją ogólnym na temat leasingu, informowaliśmy Cię, iż w przypadku tego rodzaju leasingu KUP'em jest wspomniana wyżej amortyzacja oraz część odsetkowa raty leasingowej. Jak natomiast w praktyce wygląda kwestia VAT? Koniecznym jest opłacenie całości podatku VAT 'z góry', przy czym zwrócić uwagę należy na następujące zależności:

a) działalność mieszana (podatnik VAT)- w przypadku tego rodzaju działalności, podobnie jak w przypadku leasingu operacyjnego, masz możliwość odliczenia połowy podatku VAT. Tą połowę dzielisz na kolejne 2 części, z czego jedną odliczasz ze skutkiem natychmiastowym, natomiast druga część stanowi podwyższenie wartości środka trwałego, podlegając tym samym odpisom amortyzacyjnym.

przykład:

wartość ŚT netto100 000 PLN
podatek VAT100 000 PLN * 23% = 23 000 PLN
podatek VAT do odliczenia 23 000 PLN * 50% = 11 500 PLN
podatek VAT do odliczenia jednorazowego
11 500 * 50% = 5 750 PLN
podatek VAT podwyższający wartość ŚT11 500 * 50% = 5 750 PLN
wartość przedmiotu do amortyzacji

100 000 PLN + 5 750 PLN = 105 750 PLN


b) tylko firmowo
(podatnik VAT)- masz możliwość odliczenia całości podatku VAT, przy czym jego 50% odliczasz jednorazowo, natomiast pozostałe 50% podnosi wartość ŚT do amortyzacji. Idąc tropem powyższej tabeli - podatek VAT do odliczenia wynosiłby 23 000 PLN, z czego 11 500 PLN odliczyłbyś jednorazowo, natomiast wartość środka trwałego, od której dokonywałbyś regularnych odpisów amortyzacyjnych wynosiłaby 111 500 PLN


Jeśli zastanawiasz się nad tą formą finansowania, potrzebujesz wsparcia merytorycznego, konsultacji - jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Mnogość wyboru i porównanie ofert.

Współpracujemy z ponad 10 bankami oraz firmami leasingowymi! Korzystając z naszych usług - masz pewność, że wybrałeś najkorzystniejszą z możliwości. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat -wynagradzają nas nasi partnerzy: PKO Leasing, Santander Leasing,Alior Leasing Millenium Leasing, EFL - Europejski Fundusz Leasingowy, mLeasing, Idea Leasing, Leasing Polski, Grenke Leasing czy MBR Leasing.