Fotowoltaika dla domu

tel: 724 209 634


Fotowoltaika - czym tak na prawdę jest instalacja fotowoltaiczna i jak działa?

Fotowoltaika, panele słoneczne, instalacja fotowoltaiczna, czy moduły PV - wiele imion, pod którymi kryje się jedna konkretna koncepcja, czyli wytwarzanie energii elektrycznej ze słońca. W telegraficznym, ale oddającym istotę procesu skrócie - promienie słoneczne trafiają do ogniw fotowoltaicznych znajdujących się wewnątrz modułów, następnie dzięki zjawisku fotowoltaicznemu powstaje z nich prąd stały. Ów prąd stały trafia do serca całego układu - inwertera, by następnie zostać przez niego zamienionym w używany w życiu codziennym, płynący prosto do gniazdek prąd przemienny. 

Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna?

Najważniejszymi elementami instalacji, są oczywiście moduły fotowoltaiczne. Mogą się one różnić wielkością i wyglądem, jak i przede wszystkim aspektami czysto technicznymi, takimi jak moc, sprawność czy typ ogniwa (panele monokrystaliczne oraz polikrystaliczne). Innym niezwykle istotnym podzespołem jest oczywiście falownik, nazywany również inwerterem. Inwerter powinien być dostosowany do rodzaju zastosowanych modułów fotowoltaicznych oraz przede wszystkim wpasowywać się w wielkość wdrożonej instalacji, tak aby mógł pracować z odpowiednią wydajnością, w bezpieczny i niezakłócony sposób. Obok powyższych, kluczowych elementów wpływających na jakość i efektywność Twojej instalacji fotowoltaicznej, powinieneś zwrócić również uwagę na takie elementy jak konstrukcja montażowa (która ma zapewnić stabilność i długowieczność instalacji), odpowiedniej jakości zabezpieczenia AC/DC (wpływające na bezpieczeństwo i bezawaryjność układu), profesjonalne przewody solarne, złącza MC4 (tzw. konektory łączące poszczególne moduły PV).

Miesięczne rachunki za prąd, a wielkość instalacji fotowoltaicznej.

Twoje zapotrzebowanie energetyczne jest jednym z głównych wyznaczników tego, jak duża powinna być instalacja zapewniająca niezależność energetyczną. Obok zapotrzebowania energetycznego, należy wziąć pod uwagę produktywność Twojej przyszłej instalacji fotowoltaicznej, wynikającą z takich czynników jak: kierunek ustawienia modułów ( a co za tym idzie ilość docierającego do nich światła słonecznego), kąt nachylenia paneli, otoczenia (brak obiektów rzucających cień na całość instalacji lub jej część, w danych porach dnia). Odpowiednie zaprojektowanie instalacji ma kolosalne znaczenie względem opłacalności jego wdrożenia. Za małą instalacja będzie oznaczała konieczność dalszego pobierania drogiej energii z sieci, za duża instalacja z kolei będzie skutkowała generowaniem takich poziomów nadwyżek, których nie będziemy w stanie wykorzystać w możliwym do tego okresie. Poniższe wyliczenia wskazują na taką wielkość instalacji fotowoltaicznej w odniesieniu do zapotrzebowania, która pozwoli na zbilansowanie energetyczne, czyli sytuację, w które Twoje przyszłe rachunki za prąd spadną do poziomu zaledwie opłat stałych, przesyłowych.

Tabela 1. Średniomiesięczne rachunki za prąd, a  rekomendowana optymalna wielkość instalacji fotowoltaicznej.


ULGI I DOTACJE NA FOTOWOLTAIKĘ - gospodarstwa domowe


Mój prąd
Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.
Cel Programu
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Budżet
Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 1 000 000 tys. zł
Dla kogo?
Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
Forma dofinansowania
Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys.
zł na jedno przedsięwzięcie.
Terminy i forma składania wniosków
Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.
Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. - ZAKOŃCZONY
Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

UWAGA!
Decydując się na zakup instalacji fotowoltaicznej z naszym udziałem, możesz liczyć na załatwienie wszelkich formalności związanych z z programem Mój Prąd za Ciebie! Twoim zadaniem będzie jedynie wskazać odpowiedni numer konta. 

Ulga termomodernizacyjna


Na czym polega?

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów - w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Owym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest m.in. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - czyli instalacja fotowoltaiczna.

Komu przysługuje?

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Ile można odliczyć?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. (Jeśli skorzystałeś z programu "mój prąd", to masz prawo odliczyć całkowity koszt inwestycji pomniejszony o 5 000 zł dotacji z programu)

Jak odliczać ulgę?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

FOTOWOLTAIKA - po jakim czasie zwrot z inwestycji? Ile zaoszczędzę w perspektywie długoterminowej?

Okres zwrotu z inwestycji oraz oszczędności długoterminowe wynikające z zainwestowania w panele słoneczne, to temat niezwykle chodliwy i bardzo chętnie podnoszony zarówno przez stronę sprzedającą, jak i kupującą. Rację mieli Ci, którzy kilka lat temu twierdzili, że położona na ich dachu instalacja będzie się zwracać - nie w kilka, a w kilkanaście lat. Mniej efektywna oraz trudniej dostępna technologia, a także brak tak lukratywnych jak obecne - programów rządowych pobudzających rynek do wzrostu sprawiał, że ciężko porównywać aktualną opłacalność inwestycji w panele fotowoltaiczne, do tej obecnej, możliwej do osiągnięcia. Jako firma, która od ponad 7 lat specjalizuje się w tematyce finansowej, postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej istotnym parametrom opłacalności inwestycji w moduły fotowoltaiczne. Świadomy i trzeźwo myślący inwestor, obok aspektów związanych z ekologią i szeroko rozumianym pozostawianiem po sobie lepszego świata, nie może przejść obojętnie obok aspektów stricte ekonomicznych, mających bezpośredni wpływ na jego portfel.

instalacja fotowoltaiczna - okres zwrotu, stopa zwrotu, oszczędności długoterminowe
Moc instalacji

Średniomiesięczny rachunek za prąd
- BEZ PANELI

Średnioroczny rachunek za prąd
- BEZ PANELI

Szacunkowy koszt instalacji BRUTTOUlgi i dotacje
("Mój Prąd" + ulga termomodernizacyjna 17% podatek)
Rzeczywisty koszt instalacji
Średnioroczny rachunek za prąd
- Z PANELAMI
Zwrot z inwestycji (w latach)Oszczędność w skali 25 lat
ROI (średnioroczna stopa zwrotu)
3,30 kWp158,291 899,4619 837,217 522,33
12 314,89150,40776 775,4
24,94 %
4,29 kWp206,872 482,4824 396,278 297,3716 098,91150,40698 806,9224,55 %
5,28 kWp255,463 065,5028 284,438 958,3519 326,08150,406120 724,39
24,98 %
6,27 kWp304,043 648,5232 958,949 753,0223 205,92182,706142 775,54
24,61 %

Założenia: 
Instalacja dachowa, dach pokryty dachoblachówką, nachylony pod kątem około 35%, skierowany na południe.
Średnia stawka brutto za energię elektryczną, zgodna z zatwierdzonymi przez URE taryfami - 0,61 pln/kWh.
Założono stosunkowo niski, 3% średnioroczny wzrost cen za energię elektryczną.
Stopa ROI - średnioroczny zwrot z inwestycji, obliczony na podstawie oszczędności w perspektywie 25 lat.
Założono finansowanie przedsięwzięcia ze środków własnych.


PANELE SŁONECZNE - czy to się w ogóle opłaca?

Analiza opłacalności ekonomiczno-finansowej każdej inwestycji, to absolutna podstawa i pozycja obowiązkowa umożliwiająca podjęcie optymalnej decyzji. Czy zatem założenie paneli słonecznych na dachu to dobry ruch? Aktualne poziomy stóp procentowych oraz ogólna sytuacja na rynku finansowo-bankowym sprawia, że możliwe do uzyskania stopy zwrotu na lokatach lub rachunkach oszczędnościowych wahają się w przedziale od 0%-2,5%. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych uważanych za rodzaj inwestycji wolnej od ryzyka, plasuje się na historycznie niskim poziomie, tj. 1,270%. Inwestycja w panele słoneczne nie jest oczywiście całkowicie pozbawiona ryzyka, ale biorąc pod uwagę możliwość uzyskania gwarancji na poszczególne komponenty instalacji sięgającej 25 lat, należy uznać, że ryzyko inwestycyjne zostaje mocno ograniczone. Jeżeli zatem nie jesteś w mniej niż 1% ludności posiadającej ogromną wiedzę, doświadczenie (Warren Buffet?) oraz niezbędne do osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji szczęście - to powinieneś silnie rozważyć inwestycję w panele fotowoltaiczne. Stopy zwrotu na poziomie 25%, to króliczek za którym gonią nawet najbardziej wybredne i krwiożercze wilki z wall street. 

JAK SFINANSOWAĆ ZAKUP FOTOWOLTAIKI

Wiele osób, z którymi mamy okazję rozmawiać, jest przekonana co do opłacalności zaopatrzenia swojego domu w instalację fotowoltaiczną. Nie przechodzą też obojętnie obok bezapelacyjnego, pozytywnego wpływu wywieranego w ten sposób na środowisko. W zasadzie chcieliby taką instalacją choćby od zaraz. Dostrzegają jednak pewną przeszkodę i zakładają, że jest to niemożliwe ze względu na finanse, a konkretnie konieczność wyłożenia znaczącej kwoty gotówki. Czy aby na pewno jest to bariera nie do przebicia? Otóż odpowiedź brzmi - NIE. Oczywiście, gotówkowe sfinansowanie inwestycji ze środków własnych, to jeden z najprostszych i najszybszych sposobów na wdrożenie planu w życie, jednak zrozumiałym jest fakt, że znaczącą część społeczeństwa nie stać na wyłożenie od kilkunastu to kilkudziesięciu tysięcy złotych na przedsięwzięcie. Choć słowo kredyt, jak i ów narzędzie samo w sobie, najczęściej nie jest zbyt pozytywnie odbierane przez większość społeczeństwa, to w istocie jest do doskonały sposób na sfinansowanie instalacji fotowoltaicznej, albowiem RRSO dedykowanych pod fotowoltaikę kredytów plasuje się na niższym niż średnie rynkowe poziomie, a konkretniej 5-6%. Biorąc pod uwagę spadek wartości pieniądza w czasie będący następstwem utrzymującej się na kilkuprocentowym poziomie inflacji, należy zauważyć, że znacząca część "długu" w przyszłości po prostu się zdewaluuje, czyli jego rzeczywista wartość spadnie.

Ponad to, w niektórych przypadkach, rozkładając kredyt na fotowoltaikę na długi okres, Twoja rata będzie podobna lub niewiele wyższa niż rachunki za prąd. Zmieniasz odbiorcę przelewu, lecz po kilku latach kredyt zostanie spłacony, a panele słoneczne i darmowy prąd zostaną z Tobą na długie lata. Poniżej tabelka, pokazująca przykładową zależność między aktualnym poziomem Twoich rachunków za prąd, a szacunkową ratą kredytu pozwalającego sfinansować zakup modułów fotowoltaicznych.


Twój obecny średniomiesięczny
 rachunek za prąd
Wielkość instalacji
Wysokość wkładu własnego 
(zwrot po inwestycji z programu "Mój Prąd")
Wysokość raty kredytu
158,29 PLN3,30 kWp5 000 PLN163,61 PLN
206,87 PLN4,29 kWp5 000 PLN213,88 PLN
255,46 PLN5,28 kWp5 000 PLN256,75 PLN

Założenia: 
Instalacja południowa, usadowiona na dachu nachylonym o 35%, pokrytym blachodachówką. 
Średnia stawka brutto za energię elektryczną, zgodna z zatwierdzonymi przez URE taryfami - 0,61 pln/kWh.
Okres kredytowania - 10 lat.

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY AUDYT - do stracenia masz tylko 30 minut czasu, a do zyskania kilkadziesiąt lat darmowego prądu ze słońca. tel. 724-209-634, lub skorzystaj z formularza kontaktowego i napisz jak możemy Ci pomóc.